9.3.2010

CHAKRAT & AURA

 
 
CHAKRAT
 

Kehostamme löytyy 7 energian virtausta kontrolloivaa pääenergiakeskusta eli chakraa (sanskriitin kielellä ”Tulirenkaat”), jotka ovat kuin portteja kehon sisäiseen ja ulkoiseen energiajärjestelmään. 
Päächakrat sijaitsevat kehon etu-ja takapuolella keskilinjan mukaisesti, pystysuunnassa.


Jokaisella chakralla on oma energiavärähtelynsä ja ne ovat erikoistuneita väri-voimakanavia. Chakraan sisääntuleva energia koostuu niistä ajatuksien- ja tunteiden muodostamista energioista, joita ihminen vetää aurastaan sisälle chakrajärjestelmäänsä. Ajatukset ja tunteet ohjaavat chakroissa kulkevia energiavirtauksia.


Kun chakraan kiinnittynyt ajatus tai tunne on myönteinen, se hoitaa chakraa ja ohjaa sinne lisää energiaa ja kun taas tunne on kielteinen, se ohjaa energiaa chakrasta pois.Chakra epätasapainottuu, jos energiaa pääsee virtaamaan pitkään chakrasta pois, ilman että uutta tulee sisään. Tällainen epätasapainossa oleva chakra voi mennä joko kokonaan tukkoon tai se voi jäädä liian auki, jolloin energiaa vuotaa kaiken aikaa sen kautta ulos.Chakrat siis ylläpitävät ihmisen energiatasoa ja hyvinvointia siten, että terve ja hyvinvoiva chakra ravitsee kehoa ja mieltä, kun taas tukkeutunut tai vuotava chakra laskee ihmisen kokonaisuuden energiatasoa, vaikuttaen hänen ajatuksiinsa ja asenteisiinsa, hidastaen samalla hänen henkistä kasvuaan.


Chakrojen hoitaminen on ajatuksien, tunteiden ja asenteiden hoitamista, muuttamista, irtipäästämistä ja uusien ajatuksien ja asenteiden luomista.Jos raskas tunne-energia pääsee chakran kautta sisälle kehoon, se alkaa vaikuttaa kehon energian virtaukseen ja tämä voi ilmetä kehossa fyysisinä oireina, pitkään jatkuessaan jopa erilaisina sairauksina.


Kehossamme on liitoskohtina myös tuhansia pienempiä chakroja, joista merkittävimpiä sivuchakroja (joista tärkeimmät sijaitsevat niskan, pernan, kämmenen ja jalkapohjan alueella) on n. 40.
Niiden tehtävinä on kuljettaa energiaa kaikkialle kehon meridiaaneja eli energialinjoja pitkin.


Chakrajärjestelmäämme kuuluvat 7 peruschakran lisäksi myös 4 muuta chakraa, jotka yleensä "heräävät" vasta henkistymisemme myötä ja kun olemme itse valmiita chakrojen avaukseen.
2012-kirjassa mainitaan
seuraavat chakrat:


Tähtiportti
Sijainti: 
n. 30cm pään yläpuolella
Chakran suojelijat:
AE Metatron ja Serafina
Väri:
kulta
Merkitys:
Atlantiksen kulta-aikoina tämä chakra oli kaikilla avoin,
täten kaikilla oli yhteys Alkulähteeseen.
Tämä yhteys katosi, kun ego alkoi ilmentää itseään


Sielutähti
Sijainti: 
n. 15 cm pään yläpuolella (aiemmin sijainnut pään sisässä)
Chakran suojelijat:
AE Zadkiel ja AE Mariel
Väri:
magentan punainen
Merkitys:
Yhdistävä tekijä tähtiportin, kruunuchakran ja kausaalichakran välillä. Kuljettaa energiaa.
Portti korkeampiin ulottuvuuksiin


Kausaalichakra
Sijainti:
kruunuchakran yläpuolella, n. 8-10cm takaraivosta taaksepäin
Chakran suojelija:
AE Christiel
Väri:
puhtaan valkoinen
Merkitys:
Tämä chakra pystyy suodattamaan sielun voimaa mentaalikehoon
edellyttäen sitä, että mielemme on avoin.


Kruunuchakra
Sijainti:
päälaki, tuhatlehtisen lootuksen näköinen
Chakran suojelija:
AE Jofiel
Väri:
violetti
Merkitys/Henkiset opetukset:
 Väylä maailmankaikkeuteen, jumaluuteen, sieluun
ja korkeimpaan tietoisuuteen sekä ulottuvuuksiin. 
Tunne-ajatus:
Maailmakaikkeus on minussa ja minuuteni maailmankaikkeudessa.
Olen ykseys ja rauha.

       
Kolmas silmä
Auki kehomme keskeltä sekä etu- että takapuolelta.
Sijainti:
otsa
Chakran suojelija:
AE Rafael
Väri:
indigo (5.ulottuvuudessa täysin läpinäkyvä)
Merkitys/Henkiset opetukset:
intuition toimintaväylä, ohjaa sisäisiä visioita.
Viestintäväylä sielun ja universumin, loogisen mielen ja kehonvälillä.
Tunne-ajatus:
Olen selkeys ja laaja-alaisuus.
Visioni ovat kirkkaat ja selkeät.
Luotan intuitiooni.


Kurkkuchakra
Auki kehomme keskeltä sekä etu- että takapuolelta.
Sijainti:
kaulakuopan kohdalla, aataminomenassa
Chakran suojelija:
AE Mikael
Väri:
 kuninkaallisen sininen
Merkitys/Henkiset opetukset:
Sisäisen ja ulkoisen ilmaisun keskus.
Vapauden, vastuun ja oman voiman ylempi keskus.
Toimii tiiviissä yhteistyössä 6. ja 7. chakrojen kanssa.
Tunne-ajatus:
Olen levollisuus ja selkeys.
Olen vapaus ja voima.
Ilmaisen totuuden, olen totuus.
Koen ja näen kauneutta kaikessa.


Sydänchakra
Auki kehomme keskeltä sekä etu- että takapuolelta.
Sijainti:
keskellä rintalastaa sydämen korkeudella
Chakran suojelija:
AE Samuel
Väri:
vaaleanpunainen, vihreä 
Merkitys/Henkiset opetukset:
Rakastaminen: itsensä, kaiken olemassa olevan (ihmiset, eläimet, kasvit), elämän, nykyhetken, menneisyyden, universumin, maapallon.
Salliminen, Antaminen ja Anteeksianto.
Tunne-ajatus:
Rakkaus kaikessa mitä koen, tunnen, aistin ja luon.
Olen rakkaus ja hyväksyntä ja anteeksianto.


Solarplexus
Auki kehomme keskeltä sekä etu- että takapuolelta.
Sijainti:
pallea
Chakran suojelija:
AE Uriel
Väri:
syvän kultainen
Merkitys/Henkiset opetukset:
omanarvontunto, minäkuva, itsensä rakastaminen ja hyväksyminen. 
Tunne-ajatus:
Arvostan taitojani. Luotan kykyihini.
Arvostan ja kunnioitan. Olen voima ja luottamus.


Sakraalichakra
Sijainti:
hieman juurichakran yläpuolella, yhteydessä ristiluuhun.
Chakran suojelija:
AE Gabriel
Väri:
oranssi 
Merkitys:
Vaikuttaa seksuaalisuuteen ja aistillisuuteen.
Ohjaa fyysistä rakkautta ja ihmissuhteita.
Myös pelkojen varastointipaikka.
Fyysinen vaikutus kohdistuu kehon nesteisiin, ruoansulatukseen, virtsatiehyisiin ja sukurauhasiin- ja elimiin.
Hallitsee sukurauhasten toimintaa.
Tunne-ajatus:
iloitsen omasta sukupuolisuudestani, olla nainen/mies.
Päästän pelkoni vapaaksi kohtaamalla ne, olen vapaa peloista.


Juurichakra
Auki vain alaspäin.
Sijainti:
väliliha, myös jalkapohjista ja häntäluusta menevät juuret maahan.
Chakran suojelija:
AE Gabriel
Väri:
punainen
Merkitys/Henkiset opetukset: 
Yhteys maahan, turvallisuuteen ja nykyhetkeen.
Juurichakran kautta poistuu tarpeetonta energiaa ja
se vastaanottaa maan energiaa keholle. 
Tunne-ajatus:
rakastan maapalloa, rakastan ja hyväksyn nykyisen hetken
sellaisena kuin se on, ja tiedän, että minulla voimat
ja kyvyt muuttaa sitä tarvittaessa.
Olen turvassa. Minusta pidetään huolta.


Maatähti
Sijainti:
n. 30cm jalkapohjien alapuolella
Chakran suojelija:
AE Sandalfon
Väri:
mustavalkoinen
Merkitys:
Maatähti sekä 2 sivuchakraa jalkapohjissamme luovat kolmion,
joka kanavoi jumalallista energiaa fyysisen kehon läpi
itse maahan luoden yhteyttä maapallon kanssa.Ylimmät chakrat voivat ilmentää kirkkainta valoaan vain kun maatähti on aktiivinen. Maatähteä ei kannata avata siis yksinään.

Kolmen korkeamman chakran muodostaman kolmio ja maatähti toiminnassa, auttaa maapalloamme parantumaan.

 AURA


Auraksi kutsutaan näkymätöntä energioiden kerrostumaa, joka ympäröi fyysistä kehoamme ja kaikkea muutakin elävää. Aura on ihmiskeholle elintärkeä, sillä sen tehtävänä on ohjata energioita sisälle kehoon ja ulos kehosta.


Auran toiminta ohjaa henkilöä kehittymään ja läpikäymään hänen kohtaamattomia asioitaan. Sen avulla fyysinen keho pystyy ylläpitämään terveyttä ja tasapainottamaan tunteita. Aura toimii myös suodattimena ihmisen ja universumin välillä.

Auralla on 4 eri kerrostumaa; eteerinen-, emotionaalinen-, mentaalinen- ja henkinen kerros, joista jokainen näistä värähtelee omalla energiataajuudellaan ohjaten henkilön kokonaisuuteen niitä ajatuksia, tunteita ja tapahtumia, joita tämä magneetin tavoin vetää puoleensa.


Jokaista auramme kerrostumaa voimme tietoisesti kehittää ja tasapainottaa huomioimalla, mitä ajatuksia ja tunteita niihin liittyy. Auramme kerrostumat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa kehomme chakrajärjestelmän kanssa.
Auran eteerinen kerrostuma sijaitsee lähinnä kehoamme ja toimii eräänlaisena suojakerroksena. Sen tehtävänä on myös ohjana ravitsevaa energiaa kehon soluille.
Ajatuksemme vaikuttavat herkästi tämän kerrostuman toimintaan.Auran emotionaalista kerrostumaa kutsutaan myös astraalikehoksi.Se koostuu tunteistamme, asenteistamme ja päätöksistämme.
Kaikki pelkomme ja kohtaamattomat tunteemme sijaitsevat tässä auran kerrostumassa.


Auran mentaalinen kerrostuma koostuu asenteistamme & ajatuksistamme ja se myös heijastaa meidän suhtautumistamme ympäristöön.


Auran henkinen kerrostuma, ns. spirituaalinen auramme, ohjaa henkistä ymmärrystämme ja ykseyden kokemista.Ei kommentteja: