27.2.2011

RINNAKKAISTODELLISUUDET OSA IArcturuslaisia kanavoinut Suzan Caroll
Uutiskirjeestä 18.2.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo LaineGaia kutsuu - taasRakkaat ystävät, me Arcturuslaiset olemme iloisia saadessamme kommunikoida taas kanssanne. Olemme ylpeitä nähdessämme, että maadoittuneet ystävämme lataavat lisääntyvää valoa ja käyttävät sitä transformoidakseen itseään ja todellisuuttaan. Heräävät sielut voivat kuulla Gaian kutsun ja haluavat vastata sille. Gaian avunhuuto alkoi noin 70 vuotta sitten. Tuolloin sen planeetta oli palannut pimeyden tilaan, mikä vastasi aikaa ennen Lemurian ja Atlantiksen romahtamista.Silloin se lähetti ensimmäisen avunpyyntönsä ja monet teistä liittyvät sen syntymän ja uudestisyntymän kiertoon maaplaneetalla. Sitten 70 vuotta sitten lähetettiin toinen SOS valo-olennoille, että nämä inkarnoituisivat planeetalle auttamaan sitä. Nämä palaavat sielut tiesivät hyvin, mikä heidän tehtävänsä oli, ja he päättivät vastata Gaian kutsuun.


Monet näistä sieluista ovat edelleen inkarnoituneena sen keholle ja monia muita syntyy joka päivä. Nämä valo-olennot ovat olleet myös vanhempina lapsille, jotka kantavat saman galaktisen perinnön sielua.Lisäksi nähdessään Gaian ylösnousemusmahdollisuuden, monia muita korkealle kehittyneitä sieluja ruumiillistui muotoon
- jotkut ihmisiksi (maan hoitajat) ja jotkut valaiksi ja delfiineiksi (veden hoitajat).
Ainoastaan 70 vuodessa Gaia on tullut tuhoutumisen partaalta ylösnousemuksen partaalle.Onnittelemme Gaiaa sekä sen urhoollisia asukkaita. Koska olette tehneet suuren seikkailun kolmannen ulottuvuuden polariteetteihin, pystymme opastamaan nämä olennot ja kaikki heräävät sielut kuudenteen ulottuvuuteen. Ollessanne siellä katselette jumalaista suunnitelmaa ja palaatte noihin muinaisiin, lähes sukupuuttoon kuolemisen aikoihin ja parannatte matriisin ehdottomalla rakkaudellanne. Voitte sitten tuoda tuon parannuksen Gaian ylösnousemusprosessin nyt-hetkeen.


Aloitamme tuon prosessin käymällä siinä puhtaassa aikomuksessa, joka oli Lemurian ja Atlantiksen yhteiskuntia perustettaessa, jotta tuo laatu voi edistää henkilökohtaista ja planetaarista ylösnousemustanne. Ylistämme teitä suuren viisauden, voiman ja rakkauden saamisesta niissä monista inkarnaatioissanne, joissa pimeyttä oli runsaasti ja se myös hallitsi. Ylistämme teitä, urheat sielut, ja odotamme aktiivisesti paluutanne!Asettukaa nyt ja kiinnittäkää turvavyönne. Haluamme antaa teille vähän informaatiota, ennen kuin aloitamme ulottuvuuksien välisen matkamme.Fyysinen planeettanne on mielen luomus. Se on henkilökohtainen luomus tarkasteltaessa henkilökohtaisen tietoisuuden kautta, kollektiivinen luomus tarkasteltaessa kollektiivisen tietoisuuden kautta ja planetaarinen luomus tarkasteltuna planeettatietoisuuden kautta. Lisäksi henkilökohtainen, kollektiivinen ja planetaarinen luomuksenne nähdään täysin eri tavalla galaktisen ja kosmisen tietoisuutenne kautta.Aina kun laajennatte tietoisuutenne uuteen oktaaviin, voitte havaita ja kokea lisää maapallon rinnakkaistodellisuuksia. Siksi matkustaminen kuudennen ulottuvuuden maapallolle on itse asiassa tietoisuutenne laajentamista sisältämään tuon todellisuustaajuuden. Alla on viesti Kepieriltä - Suzillen viidennen ulottuvuuden astinkivi-itseltä - joka on vastaanotettu 12.2.1997 ja se kuvaa parhaiten rinnakkaistodellisuuksia.Minä, Kepier, ilmaisumuotosi rinnakkaistodellisuudesta, pystyn auttamaan sinua viidennen ulottuvuuden värähtelystäni. Anna minun kuitenkin ensin selittää ero todellisuuksien ja ulottuvuuksien välillä. Jokaisella todellisuudella monista rinnakkaistodellisuuksista on vertikaali virtaus, mikä kulkee kaikkien ulottuvuuksien läpi. Jokaisella ulottuvuudella on myös horisontaali virtaus, mikä on erityinen tuon todellisuuden taajuudelle. Kolmannessa ulottuvuudessa jokainen näistä rinnakkaistodellisuuksista näyttää täysin erilliseltä, koska yksi kolmannen ulottuvuuden päälaeista on erillisyydenlaki.ErillisyydenlakiErillisyydenlaki laadittiin kolmannen ulottuvuuden alussa erottamaan tietoisuus pieniin, yksittäisiin yksikköihin. Tämä todellisuus luotiin, koska tietoisuus halusi hidastua ja eritellä itsensä yksilöllisiin yksiköihin, tarkoituksena kouluttautuminen kokemisen kautta. Siksi järjestettiin yksi kokemus kerrallaan, niin että tietoisuus voisi kokea itsensä yksilöllisellä, polarisoituneella ja peräkkäisellä tavalla.Viidennen ulottuvuuden todellisuudessanne pystytte yhdistymään mihin tahansa rinnakkaistodellisuutenne, jonka haluatte kokea. Kuudennessa ulottuvuudessa pystytte samanaikaisesti tiedostamaan ja tietoisesti elämään monia todellisuuksia monissa ulottuvuuksissa, galakseissa, planeetoilla ja kolmannen ulottuvuuden ajankohdissa. Tiedän, että tämä on vaikea käsite fyysisille aivoillenne, mutta ajatelkaa sitä "monitoimisuuteena". Kuvitelkaa esimerkiksi, että tiskaatte, syötte omenaa, puhutte puhelimessa ja puhutte jollekin vieressänne samalla, kun katselette ikkunasta jonkun kävelevän kadulla. Ajatelkaa nyt, että jokainen näistä "toimista" on eri todellisuus ja elätte niitä kaikkia samanaikaisesti.Voidaan myös kokea ulottuvuuksia matalammassa värähtelyssä, mutta voidaan tarkkailla korkeampia ulottuvuuksia vain, jos nostetaan tietoisuus tuohon taajuuteen. Siksi voitte helposti nähdä toisen ja ensimmäisen ulottuvuuden, mutta teidän on nostettava tietoisuuttanne havaitaksenne neljännen ja viidennen ulottuvuuden. Ylösnousemusprosessinne alkaa nostamalla tietoisuutenne korkeamman ulottuvuuden rinnakkaistodellisuuksiin tottuaksenne tuohon todellisuustaajuuteen.Kun sanon olevani ilmaisumuotosi korkeammasta rinnakkaisulottuvuudesta, tarkoitan, että elän eri sivulla kuin sinä, mutta samassa kirjassa. Jos vertaisit tätä kirjaa aika-paikkajatkumoon, sanoisit, että ensimmäiset sivut ovat menneisyys. Siksi sinusta tuntuu, että muistat ne sivut, jotka olet lukenut, ja luot ne sinut, joita et ole vielä lukenut.
Elämän kirjaOlet kuitenkin koko kirjan luoja. Tämä kirja ylittää ajan ja paikan rajat ja kirjoitat tätä kirjaa joka ajatuksellasi. Jokaisella ajatuksellasi ja tunteellasi kirjoitat kirjaa myriadeista ilmaisumuodoistasi. Kun editoit yhtä ilmaisumuotoasi, muutat kaikkia ilmaisumuotojasi, koska ne ovat kaikki yhtä.Toisena esimerkkinä, ajattele elämäsi kirjassa olevan läpinäkyviä sivuja, joissa on kuvia eikä sanoja. Nämä sivut ovat "kalvoja", jollaisia olet nähnyt anatomiakirjassa. Horisontaalista näkökulmasta näet vain yhden sivun, mikä olisi vain yksi myriadeista todellisuuksistasi. Toisaalta, vertikaalista näkökulmasta näet kaikkien rinnakkaistodellisuuksien olevan nyt-hetkessä. Tästä näkökulmasta voit nähdä, miten kaikki sivut ovat vuorovaikutuksessa ja sekoittuvat luomaan yhden kirjan. Jos muutat jotain jossain kuvassa (todellisuudessa) jollain sivulla (ulottuvuudessa), koko yhteiskuva (todellisuus) muuttuu myös.Jos katsoisit alaspäin sivujen läpi, sinulla olisi korkeampien ilmaisumuotojesi perspektiivi ja katsoisit ilmaisumuotojen matalampia taajuuksia. Jos katsoisit ylöspäin kirjaan, saisit kokemuksen, missä kolmannen ulottuvuuden itse katsoo ylös korkeamman ulottuvuuden ilmaisumuotoihisi. Kuitenkin koska aika ja paikka ovat kolmannen ulottuvuuden harhaa, termejä "ylös- ja alaspäin" käytetään selkeyttämään kuvaasi. Tosiasiassa kaikki todellisuudet toimivat yhdessä nyt-hetkessä ja havaitset jokaisen rinnakkaistodellisuuden sopeuttamalla tietoisuuttasi tiettyyn taajuuteen.Toisin sanoen, silloin kun vaihdat todellisuudesta toiseen, muutat itse asiassa tietoisuuttasi!Moniulotteinen käyttöjärjestelmäKolmas ja neljäs ulottuvuus perustuvat ajan ja paikan harhaan.


Kaikki nämä "tiedostot" on tallennettuna Akaasisiin tiedostoihin, jotka resonoivat neljännen ulottuvuuden korkeimpaan alitasoon. Teillä on luontainen kyky päästä näihin Akaasisiin tiedostoihin, kuten maan sisäisillä Lemurian, Atlantiksen ja Aghartan yhteiskunnilla.


Silloin kun aktivoitte moniulotteisen käyttöjärjestelmänne, voitte saada pääsyn Akaasisiin tiedostoihin tallennettuun kolmannen ja neljännen ulottuvuuden kollektiivi-informaatioon.


Kuitenkin monia modernin ajan järjestelmiä rajoittaa ajattelun kolmannen ulottuvuuden käyttöjärjestelmä sekä sen riippuvuus vanhoista todellisuusmalleista, jotka asettavat tämän ajattelun "ravintoketjun huipulle". Siksi on teidän tehtävänne, heränneet ja heräävät sielut, ladata ja aktivoida moniulotteinen käyttöjärjestelmä. Tätä moniulotteista järjestelmää käyttää Galaktinen liitto. Sitten kun lataatte ja yhdistätte tämän järjestelmän tietoisuuteenne ja ajatteluunne, me voimme paremmin kommunikoida teidän kanssanne ja te meidän kanssamme.Tämän viestin kirjoittaja, joka samaistetaan kanavaksemme, ei itse asiassa kanavoi meitä, vaan kuuntelee meitä. Hän on siirtynyt heräämispolkuaan riittävän pitkälle käsittääkseen, että me emme puhu hänen kauttaan, vaan hänelle. Toisaalta, hän voi havaita puhuvansa suoraan meille vain, silloin kun hänen tietoisuutensa resonoi viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli. Tuossa tietoisuusvärähtelyssä moniulotteinen käyttöjärjestelmä aktivoituu. Kaikilla teillä on luontainen kyky kommunikoida tietoisesti korkeampien ilmaisumuotojenne kanssa. Kuitenkin, maadoittuneet ystävämme, toimiessanne edelleen kolmannen ulottuvuuden käyttöjärjestelmässänne, mieltänne rajoittavat egon uskomukset.Tällä maadoittuneella sielulla joka ilmaisee teidän moniulotteista itseänne, ei ole riittävää itsetuntoa uskoakseen, että te olette "me" moniulotteisen itsenne korkeammassa ilmaisumuodossa. Siksi havaitaksenne kommunikointimme teidän on päästettävä irti kiintymyksestänne ihmistietoisuuteen ja sallittava meidän "kanavoida" lävitsenne. Lopulta olette riittävän hereillä kyetäksenne kuuntelemaan viestejämme viidennen ulottuvuuden tietoisuudellanne ja tulkitsemaan sen lineaariselle maan kielelle. Tämä tulkinta on paljon samanlaista kuin nuolenpääkirjoituksen, hieroglyyfien tai valokielen tulkinta, koska tulkitsette kollektiivikuvia yksittäisiksi sanoiksi.Pian te kaikki olette riittävän hereillä kuunnellaksenne moniulotteisella mielellänne. Moniulotteinen mielenne on vapaa kaikesta kolmannen ulottuvuuden lineaarisen ajan ja paikan prosessointiongelmista. Näin ollen pystytte vastaanottamaan viestejämme, mitkä todellisuudessa lähetetään teille korkeammasta ilmaisumuodostanne. Tämä kommunikointi korkeammista ilmaisumuodoistanne johtaa teidät täyteen ymmärrykseen siitä tavasta, millä toteutatte tarkoituksenne, sekä opastaa teidät viidennen ulottuvuuden astinkivielämään.Yhdistyminen viidennen ulottuvuuden astinkivi-itseenKun muodostatte yhteyden tähän ilmaisumuotoonne, saatte intiimimmän suhteen tämän viidennen ulottuvuuden kanssa. Tapaatte tämän "sinun" unissa ja meditoidessa. Informaatiota mikä on olennaista tälle ymmärryksellenne, tulee yhtäkkiä tietoisuuteenne, koska tämä tietoisuustaajuus aktivoi moniulotteisen käyttöjärjestelmänne. Olette ehkä tietoinen tästä sisäisestä ohjeistuksesta tai ette. Kuitenkin vähitellen tunnistatte tämän ohjeistuksen läsnäolon jokapäiväisessä elämässänne. Tämä tunnistaminen on ensimmäinen askel korkeamman itsenne ilmaisumuodon päästämiseen kolmannen ulottuvuuden elämänne päivittäisiin toimiin.Kun päästätte korkeampia ilmaisumuotojamme päivittäiseen elämäänne, uusia totuuksia alkaa tulla tietoisuuteenne, joiden tietämistä luultavasti pelkäsitte liikaa. Tämä uusi informaatio auttaa teitä vapauttamaan pelon elämästänne.


Pelolle on kaksi vastalääkettä: informaatio ja rakkaus. Uusi informaatio vähentää pelkoa ja täyttää teidät ehdottomalla rakkaudella. Kun tunnistatte korkeamman taajuuden ilmaisumuotonne, alatte myös tunnistaa toisten korkeamman taajuuden. Tällä tavalla te ja toiset, joiden kanssa jaatte elämänne, toimitte yhtenä yksikkönä nostaaksenne vähitellen koko todellisuutenne värähtelytaajuuden.Korkeampien ilmaisumuotojenne kautta pystytte havaitsemaan totuuden, koska harhat putoavat havaintokenttänne alapuolelle. Muistakaa, että harha resonoi vain kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden taajuuksien kanssa. Näin ollen laajentaessanne tietoisuutenne viidennen ulottuvuuden värähtelyyn, pystytte helposti erottamaan harhan totuudesta. Sitten aivan samalla tavalla kuin lapsi väsyy vanhoihin leluihin, koska he ovat liian vanhoja niihin, te väsytte kolmannen ulottuvuuden loputtomaan draamaan ja juonitteluun.


Tuossa kohtaa tietyistä kolmannen ulottuvuuden ruuista tulee liian raskaista sulatettavaksenne, monet kolmannen ulottuvuuden vaateet (erityisesti synteettiset materiaalit) ovat epämukavia sekä väkivalta, kilpailu ja adrenaliinipitoiset pyrkimykset kadottavat ajanvietearvonsa. Huomaatte, että luovuus on paljon hauskempaa kuin jonkun muun elämän katseleminen ja nautitte ystävienne ja perheenne luovuudesta.Unistanne ja meditoinneistanne tulee syvempi, mutta myös vähemmän tärkeitä, koska päivittäinen elämänne tuntuu paljon paremmalta. Itse asiassa, astutte kävelymeditaation tilaan, missä maadoitatte valaistumistanne, kun vastaanotatte sitä. Tämän aiemmin "korkean" tietoisuustilan maadoittaminen ja integroiminen antaa teidän saavuttaa vielä laajempia tiloja meditoinnissa ja nähdä enemmän ja enemmän selväjärkisiä unia.MIELEN MUUTTAMINENJos haluat muuttaa jotain, muuta mieltäsi.


Mieli on liittymä tietoisuutenne ja henkilökohtaisen hologramminne välillä. Itse asiassa, mieli on väline, jolle kuudennen ulottuvuuden itsenne heijastaa hologrammimalleja todellisuudesta. Toisin sanoen, kuudennen ulottuvuuden itsenne heijastaa moniulotteisen tietoisuutensa kautta sen version todellisuudesta, mikä on edullisin sielunne kasvulle. Itse asiassa, näinä aikoina moniulotteisen itsenne kosminen tietoisuus heijastaa ylösnousemusohjelmaanne nykytodellisuutenne mielinäytölle.Valitettavasti mielenne on hankkinut monia viruksia myriadien maasidonnaisten inkarnaatioidenne aikana. Siksi vaikka itsenne heijastaa selkää moniulotteisen valon ja ehdottoman rakkauden ohjelmaa, mieleenne juurtuneet virukset voivat vääristää nämä viestit. Ennen kuin latasitte moniulotteisen käyttöjärjestelmänne, mielellenne oli vaikea tehtävä tulkita näitä moniulotteisia ohjelmia, joita lähetettiin teille ajan ja paikan tuolta puolen.Kolmannen ulottuvuuden käyttöjärjestelmänne luotiin niin, että näkisitte koko todellisuuden polarisoituneena. Näin ollen viestit/ohjelmat ykseydestä tulkittiin erillisyysohjelmiksi ja ehdottoman rakkauden ohjelmat tulkittiin "rakkaus vs. pelko" -ohjelmiksi. Kuudennen ulottuvuuden itsenne tiesi, että sen maadoittunut osa tulkitsisi sen moniulotteiset viestit polarisoituneiksi, kolmannen ulottuvuuden versioiksi, mutta se jatkoi äärettömien viestiensä lähettämistä odottaen heräämistänne ja moniulotteisen käyttöjärjestelmänne myöhempää lataamista.Latauksen aloittaminen

 
Tämä lataus on nyt alkanut. Useimmilla heränneillä sieluilla uusi käyttöjärjestelmä on integroitumassa tietoisuutenne ja mielenne joka tasolle. Valitettavasti tämän integroitumisen aikana olette äärimmäisen herkkä pelkoviruksille, koska "palomuurianne" on heikennetty käyttöjärjestelmäprosessin loppuunsaattamiseksi. Onneksi useimmat teistä ovat oppineet, että ihmismieli on biologisten tietokoneaivojenne laitteisto. Siksi aivan samalla tavalla kuin voitte poistaa vioittuneen viestin tietokoneeltanne, voitte poistaa vioittuneen viestin mielestänne. Sitten kun olette poistaneet tämän pelkopohjaisen ohjelmoinnin mielestänne, voitte poistaa siitä aiheutuvat käyttäytymismallit elämästänne.
Moniulotteisen käyttöjärjestelmänne etu on - vaikkei se olisi täysin integroitu - että se osaa lukea valokieltä. Siksi sen ei tarvitse tulkita kosmisia viestejänne, paitsi jakaessaan ne toisten kanssa. Saatte valokieliviestejä tietoisuuteenne ja yhtäkkiä tiedätte merkityksen. Aina kun voitte tietoisesti vastaanottaa valokielen tietoa, tietoisuutenne laajentuu galaktiseksi tai jopa kosmiseksi tietoisuudeksi.
Tämä laajentunut tietoisuus voi helposti tunnistaa minkä tahansa viestin, mitä on vioittanut mielenne pelkopohjainen ajattelujäämä. Osaatte myös lukea vahingoittuneen viestin koodia löytääksenne viruksen tarkan lähteen. Tiedätte, että kosminen viesti on vioittumisen yläpuolella, koska se tulee ykseydestä. Siksi pelkovirus on jossain mielessänne ja teillä on edessänne tuon viruksen löytäminen ja poistaminen.


Voitte muuttaa jokaisen alennetun viestin, mikä on työläs tehtävä, tai voitte ottaa pois kaikki virukset.


On hyvin helppoa havaita tuo virus myös kolmannen ulottuvuuden tietoisuudellanne, sillä kaikki virukset perustuvat pelkoon - myös pelkopohjaiseen rakkauteen.


Pelkopohjainen rakkaus on kolmannen ulottuvuuden ehdollista rakkautta. Esimerkkejä tästä ovat: "Rakastan sinua, jos sinä …" tai "Lakkaan rakastamasta sinua, jos sinä …" Maasidonnaisille ystävillemme on hyvin tuttu tuo ehdollisen rakkauden tunne/taajuus. Näin ollen voitte helposti poistaa tuon viestitulkinnan ja lukea sen korkeammalla taajuudella, ehdottoman rakkauden taajuudella.Toisin sanoen, voitte suoraan lukea ehdottoman rakkauden tunteen/taajuuden valokieltä. Sanoimme "tunne/taajuus", koska voitte erottaa kosmisen viestin taajuuden siitä, miltä se tuntuu. Erityisesti voitte määritellä sisäisten viestienne taajuuden siitä, miltä ne tuntuvat siirtyessään korkean sydämenne kolminkertaisen liekin läpi. Tämän tosiasian vuoksi korkeampi sydämenne on tulkintakeskus kaikille moniulotteisen itsenne ulottuvuuksien välisille viesteille.Kolminkertainen liekkiKolminkertainen liekki korkean sydämenne atmassa on viisausliekki, joka erottaa välittömästi, onko pelko ja pelon tulkki, ego, vioittanut kosmista viestiä. Korkeassa sydämessänne on myös voimaliekki antamaan teille sisäistä voimaa kaikkien pelkopohjaisten viestien tuhoamiseen. Ehdottoman rakkauden liekki tunnistaa pelkoviruksen syyn ja voi parantaa ja vapauttaa sen.


Valitettavasti Lemurian ja Atlantiksen romahtamisesta saakka maan taajuus on ollut vakaassa taajuuspudotuksessa.


Koska teitä ympäröi usein jatkuva ja voimakas pelko, kehonne meni adrenaliinintäyteiseen selviytymistilaan, mikä sulki korkean sydämenne. Ilman korkean sydämenne suodatusmekanismia hyväksyitte monia vioittuneita viestejä. Siksi pyydämme teitä nyt ottamaan hetken avataksenne täysin korkean sydämenne, mikä on moniulotteisen erottelukykynne lähde.Nyt kun korkea sydämenne on taas auki, sen viisaus, voima ja ehdoton rakkaus voivat auttaa teitä matkallanne kuudennen ulottuvuuden kosmiseen mieleen. Kosminen mieli on myös kosminen valo, kosminen tietoisuus ja jumalainen suunnitelma elämiseen kolmannen ulottuvuuden maapallolla. Ollessamme tässä kuudennen ulottuvuuden suunnitelmassa löydämme, parannamme ja poistamme sen pelkoviruksen syyn, mikä luotiin yli 12000 vuotta sitten. Näin planeettahistorianne voidaan kirjoittaa uudelleen.Ette kuitenkaan unohda oppitunteja, joita opitte monissa inkarnaatioissanne Gaialla kuluneiden 12000 vuoden aikana. Nämä oppitunnit jäävät viisausliekkiinne muistuttamaan teille sisäisestä viisaudesta, mitä olette saavuttaneet, ja voimaliekkiinne muistuttamaan teille sisäisestä voimasta. Ehdottoman rakkauden liekkinne valvoo jatkuvasti viisaus- ja voimaliekkiänne varmistamaan, että ne loistavat kirkkaasti ja johtavat teitä polullanne. Ehdottoman rakkauden liekki on erottelutyökalunne ja keino, millä vapaudutte menneisyyden tuskasta ja tulevaisuuden peloista. Näin voitte aina elää nyt-hetkessä.Tämä menneisyytenne parantaminen - parantamaan nykyisyytenne - on yleinen työkalu, jota "mentaaliparantajat" käyttävät. Kun olette vapaa vanhasta mielen ohjelmoinnista ja olette parantaneet tunnearpikudoksen, joka on haudattuna henkilökohtaiseen akaasiseen tiedostoonne, voitte kirjoittaa uusia tiedostoja. Nämä uudet tiedostot voivat perustua siihen suureen rohkeuteen, viisauteen ja voimaan, mitä teiltä vaadittiin astuaksenne vanhojen ohjelmien ja pelkotäyteisten kokemusten pimeisiin arkistoihin. Kun "rakennuksenne perusta" on korjattu, voitte muotoilla kotinne perustuen ehdottoman rakkauden ja moniulotteisen valon suunnitelmaan.MIELIMATKAILUA


Jos haluatte matkustaa mielessänne, muuttakaa tietoisuuttanne.


Vastaanotatte viestejä korkeammista ulottuvuuksista laajentuneen tietoisuutenne kautta, mikä kertoo ne mielelle, jotta maa-astianne voi rekisteröidä ne. Nyt kun olette ladanneet ja integroineet moniulotteisen käyttöjärjestelmän, kykenette pysymään tietoisempana siitä moniulotteisesta kommunikoinnista, mitä olette kokeneet pikkulapsesta saakka. Lapsena teille oli sallittua mielikuvitus, mutta teistä tuntui, että oli kasvettava aikuiseksi, mikä vei teiltä luontaisen kykynne siirtyä alitajuntaanne.


Lapsena teillä oli ehkä mielikuvitusystäviä. Monet näistä ystävistä olivat itse asiassa korkeampia ilmaisumuotojanne. Koska lapsen mieli ei löytänyt fyysisessä maailmassa mitään selitystä näille "ystäville", loitte eräänlaisen kuorimuodon, kuten eläin tai toinen lapsi. Tämä mielikuvitusystävä oli havaittavissanne mielikuvituksen kautta, mikä on viidennen ulottuvuuden ajattelua. Ajatukset ovat tietoisuuden ja mielen yhdistämä. Jos tietoisuutenne on rajattu kolmannen ulottuvuuden todellisuuteen, pääsette vain vähän mielikuvitukseenne.


Lapsena ette olleet vielä oppineet rajoittamaan itseänne kolmanteen ulottuvuuteen. Näin ollen saatoitte helposti ylittää mielikuvitussillan, mikä yhdistää alemman kolmannen/neljännen ulottuvuuden korkeamman ulottuvuuden todellisuuksiin. Sen seurauksena muistitte lapsena viidennen ulottuvuuden "ystävänne" ja myös kommunikoitte tai leikitte niiden kanssa. Olitte myös oppineet, että vanhempienne jotka olivat unohtaneet korkeammat yhteytensä, oli hyväksyttävä toimintanne. Siksi loitte ystävän, joka oli hyväksyttävä vanhemmillenne.Koska mielikuvitus on mielen toimintaa, joka yhdistää teidät luontaiseen moniulotteiseen tietoisuuteenne, se yhdistää teidät myös moniulotteiseen käyttöjärjestelmäänne. Tässä käyttöjärjestelmässä olette lisääntyvästi tietoinen rinnakkaistodellisuuksista, jotka värähtelevät fyysisen maailman tuolla puolen. On hyödyllistä tietää, että syy siihen, miksi on monia tarinoita menneisyydestänne ja mahdollisesta tulevaisuudestanne, on, että on myriadeja rinnakkaistodellisuuksia. Siksi monet näistä todellisuusversioista ovat tosiaankin oikein, mutta ne ovat eri rinnakkaistodellisuuksissa.3D-peliAivan kuin te heijastatte tietoisuutenne johonkin videopeliin, moniulotteinen itsenne heijasti tietoisuutensa tähän todellisuuden kolmannen ulottuvuuden versioon kokeakseen polarisoituneen todellisuuden monia haasteita. Kuitenkin tämä sama ristiriita, joka oli kerran energisoiva, kun olitte vielä yhteydessä moniulotteiseen itseenne ja tiesitte pelaavanne peliä, sai monet teistä unohtamaan todellisen itsenne. Tuossa kohtaa jäitte kiinni syntymän ja uudestisyntymän kiertoon fyysiselle maapallolle. Heräämisenne ja moniulotteisen mielenne aktivoitumisen myötä teistä tulee lisääntyvässä määrin tietoinen niistä monista todellisuusvaihtoehdoista, joita käytössänne on.Tiedätte, että olette valtavan laaja, moniulotteinen olento, jolla on suuri voima ja erottelukyky, ja muistatte, että tämä todellisuus ei ole totta. Se on peliä, mihin heijastitte itsenne. Valitettavasti ihmisten tietoisuuden vähentymisen vuoksi suurta vahinkoa on aiheutettu teille ja Gaialle. Onneksi teillä kaikilla on luontainen kyky parantaa se, mitä olette haavoittaneet - tässä todellisuudessa tai jossain rinnakkaistodellisuudessanne. Yhdistymällä taas sieluunne teillä on kyky saada aikaan tuo parantuminen. Tämä parantuminen on seuraava seikkailumme Arcturuslaisessa käytävässä.Teillä on myös luontainen kyky vaihtaa todellisuutta laajentamalla tietoisuuttanne ja kalibroimalla mielen havaitsemaan niitä korkeamman ulottuvuuden ilmaisumuotoja todellisuudesta, joita virtaa ympärillänne kuin valoja kosmisessa meressä. Tämän valinnan voima on ollut teissä aina, mutta maa-astiasta joka kerran oli portaali polarisoituneeseen kokemiseen, tuli vähitellen tietoisuutenne vankila. Ennen Lemurian ja Atlantiksen rappeutumista pystyitte ylläpitämään yhteyden moniulotteiseen itseenne, kunnes olitte valmis "kirjautumaan ulos" maakokemuksesta. Sanomme "ylläpitämään yhteyden", koska ette menettäneet samanaikaista yhteyttänne moniulotteiseen itseenne. Pystyitte käymään muissa haluamissanne todellisuusversioissa pelkällä mielenvoimalla.Atlantiksella nämä voimat alkoivat heikentyä, koska atlantislaiset kiintyivät laitteisiinsa. Ensin ulottuvuuksien välisen kommunikoinnin laitteet olivat kuin leluja. Sitten ajan kuluessa atlantislaisista tuli niin riippuvaisia laitteistaan, että he unohtivat voivansa tehdä kaiken mielellään. He unohtivat, että keho oli heidän tietoisuutensa väliaikainen heijastus polarisoituneen todellisuuden malliin.Sitten sen sijaan että he olisivat muistaneet voivansa palata Kotiin (kirjautua ulos) koska tahansa halusivat, he alkoivat "kuolla". Ensin he kuolivat vain satojen tai tuhansien vuosien jälkeen, mutta lopulta he alkoivat kuolla aina vain nuorempina ja nuorempina. Heidän ratkaisunsa oli kääntyä laitteidensa puoleen sen sijaan, että olisivat kääntyneet sielunsa puoleen saadakseen vastauksia. Valitettavasti sen sijaan, että olisivat käyttäneet ehdottoman rakkauden jumalaista virtaa, joka on universumin parantava voima, he käyttivät uudistumislaitteitaan, jotka vetivät energiaa maasta.Käännekohta


Tämä valinta oli tärkeä käännekohta heidän sivilisaatiossaan, kun he samaistuivat niin aineellisiin luomuksiinsa, että he unohtivat todelliset moniulotteiset luomisvoimansa. Itsekkäiden aikomusten aika alkoi ja ykseystietoisuus kadotettiin vertailuun, kilpailuun ja sotiin. Mitä jos teidän olisi tarkoitus palata Lemurian ja Atlantiksen puhtaan rakkauden päiviin saadaksenne takaisin tämän Gaian aikajanajakson alkuaikomuksen? Voisitte sitten harmonisoitua versioon, missä ylösnousemus on rauhallinen ja rakastava kokemus.Maan asukkaissa on joitain, jotka edelleen tarvitsevat konflikti- ja kontrollointimallia oppiakseen. He luovat ylösnousemuksen täynnä konfliktia ja draamaa, mikä muistuttaa paljon Hollywood-elokuvaa. Jotkut voittavat tuossa todellisuudessa ja jotkut häviävät. Toisaalta, on Galaktisen perheen monia maadoittuneita jäseniä, jotka eivät enää tarvitse haasteita ja konflikteja oppiakseen. He ovat jo muistaneet, ladanneet ja integroineet todellisen, moniulotteisen itsensä tietoisuuden. He tietävät, että he ovat jo ykseyden asukkaita. Nämä maapallon jäsenet ovat valmiita luomaan rauhallisen ja rakastavan ylösnousemuksen itselleen ja maaplaneetalleen.Nämä maadoittuneet sielut katselevat kaikkea ristiriitaa ja pelkoa ja tietävät, ettei se ole enää välttämätöntä heille. He oppivat tämän tosiasian kommunikoimalla korkeamman ulottuvuuden ilmaisumuotojensa kanssa. Gaian sielu ja sydän oppii myös tämän kommunikoimalla korkeamman ilmaisumuotonsa kanssa. Gaia on väsynyt loputtomaan sotimiseen kehollaan ja on valmis rauhalliseen ja rakastavaan paluuseen viidennen ulottuvuuden ilmaisumuotoonsa. Näin ollen se on kutsunut kaikki auttajansa kaikista korkeamman ulottuvuuden rinnakkaistodellisuuksistaan luomaan iloista kotiinpaluuta, mikä on täynnä moniulotteista valoa ja ehdotonta rakkautta.Te, kaikissa ulottuvuusilmaisuissanne, olette niitä, jotka Gaia on kutsunut. Me - eli Arcturuslaiset, te ja korkeammat ilmaisumuotonne - luomme tämän kotiinpaluun yhdistymällä maan rinnakkaistodellisuuteen, missä Lemuria ja Atlantis loivat rakastavan ja rauhallisen päätöksen syklilleen. Teidänkin syklinne on tulossa loppuunsa. Valitettavasti rinnakkaistodellisuudessa esi-isänne päättivät syklinsä sotaan ja tuhoutumiseen, mikä loi sisällenne syvän pelon siitä, että te saattaisitte tehdä saman.Hyväenteisesti olette moniulotteinen olento ja voitte olla monissa rinnakkaistodellisuuksissa. Näin ollen olette myös kokeneet rakastavan ja rauhallisen siirtymän. Vierailemme tuossa todellisuudessa, jotta voitte kirjoittaa uudelleen menneisyytenne muuttaaksenne tulevaisuuttanne. Ymmärtääksenne suuremman kuvan, teidän täytyy aktivoida mielikuvituksenne voima ja moniulotteinen käyttöjärjestelmänne, samalla kun "kerromme teille tarinan".RINNAKKAISMIELET

Eläminen myriadeissa rinnakkaistodellisuuksissaMuistutamme teille, että on kahdenlaisia rinnakkaistodellisuuksia. On rinnakkaistodellisuuksia, jotka ovat vertikaalitasolla siinä mielessä, että ne ovat saman todellisuusversion monissa eri taajuuksissa ja ulottuvuuksissa. Esimerkkinä tästä ovat rinnakkaistodellisuudet, jotka kulkevat vertikaalisti monissa eri ulottuvuuksissa - kolmannen ulottuvuuden maa-astiastanne viidennen ulottuvuuden valokehoonne ja sen yli. On myös rinnakkaistodellisuuksia, jotka ovat horisontaaleja samassa ulottuvuudessa. Esimerkkinä tästä on Lemurian ja Atlantiksen väkivaltainen romahtaminen ja niiden syklin rauhanomainen päätös.Sekä vertikaalit että horisontaalit rinnakkaistodellisuudet antavat suurenmoiselle kosmiselle tietoisuudellenne mahdollisuuden osallistua saman kokemuksen myriadeihin versioihin samassa ykseyden nyt-hetkessä. Näin voitte kokeilla samanaikaisesti useita kokemuksia kolmannen ulottuvuuden polariteetista. Ykseyden nyt-hetkessä moniulotteinen itsenne tarkasteli kahta todellisuutta, joissa 1) Lemuria ja Atlantis päättivät syklinsä rakastavasti ja rauhanomaisesti ja 2) jossa Lemuria ja Atlantis päättivät syklinsä pelossa ja tuhoutumisessa.Havaitsitte, että siinä versiossa, missä Lemuria ja Atlantis päättivät syklinsä rauhallisesti, pelaajat eivät saaneet riittävästi voimaa, mahtia, tehoa ja sinnikkyyttä auttaakseen Gaiaa onnistuneesti sen ylösnousemuksessa. Nykyisessä todellisuusversiossanne missä Lemurian ja Atlantiksen sykli päättyi pelkoon ja tuhoutumiseen, jotkut pelaajat eksyivät syvälle pimeyteen. Toisaalta, muut pelaajat tulivat riittävän viisaaksi, voimakkaasi ja rohkeaksi herätäkseen suurista vaikeuksista huolimatta.Nämä pelaajat ovat ehdottomasti riittävän vahvoja auttaakseen Gaiaa sen planetaarisessa ylösnousemuksessa. Vielä parempaa, nämä heränneet pelaajat saavuttivat myös riittävästi viisautta, voimaa ja rakkautta halutakseen lopettaa sotien luomisen ja alkaakseen luoda rauhaa. Näiden rinnakkaistodellisuuksien moniulotteisessa analyysissä te/me (maadoittuneet ja galaktiset sielut) käsitimme, että liittämällä yhteen nämä kaksi todellisuusversiota voisitte ylläpitää kummankin todellisuuden ominaisuudet ylösnousemuksen nyt-hetkessä. Näettekö, miten mahtavia olette?Todellisuuksien sekoittaminenNykyisessä todellisuusversiossanne olette toistuvasti inkarnoituneet pelokkaaseen ja sotivaan todellisuuteen saadaksenne vahvuutta planeetan ylösnostamiseen. Me, galaktisen perheenne jäsenet, kiitämme teitä valtavasta rohkeudestanne. Haluamme teidän tietävän, että autamme teitä ja Gaiaa enemmän ja enemmän joka päivä. Maaversionne perustuu äärimmäiseen vapaaseen tahtoon, mikä on rajoittanut asioihin puuttumistamme. Kuitenkin silloin kun te, maadoittuneet sielut, käytätte vapaata tahtoanne ja pyydätte apuamme, voimme vastata kutsuunne. Vastaamme iloisesti kutsuunne, sillä me olemme te korkeamman ulottuvuuden rinnakkaistodellisuudessa.
Te (jotka vastaanotatte ja luette tätä viestiä) olette heränneet riittävästi jättääksenne vastakohtaisuuspelin valon/rakkauden ja pimeyden/pelon välillä ja luodaksenne todellisuuden, missä Gaia voi rauhallisesti palata kotiin viidenteen ulottuvuuteen. Tämä luominen vaikuttaa mielen harjoitukselta. Kuitenkin kolmas ulottuvuus on harhaa, kun taas moniulotteinen mieli on todellinen. Siksi mielen harjoitus on todellinen. Suurempi osa valoanne, mieltänne/tietoisuuttanne ja ehdotonta rakkauttanne resonoi jo viidennessä ulottuvuudessa. Näin ollen ei ole mitään vaaraa, silloin kun olette kuolemakäsitteen ulkopuolella. Olette yhdistyneet moniulotteisen itsenne kanssa ja olette "astumassa" viidennen ulottuvuuden ilmaisumuotoonne, jonka kanssa olette tehneet syntymäsopimuksenne. Näyttämö on asetettu.Ymmärrämme, että esittämiämme käsitteitä täytyy tutkia moniulotteisella mielellänne tai mielikuvituksellanne. Jos olette kuitenkin alkaneet uskoa, että olette todellisuutenne luoja ja olette rauhallinen ja rakastava olento, miksi haluaisitte luoda ylösnousemukseen jännitysnäytelmälopun? Nuo draamat ovat niille, jotka ovat edelleen "aidalla" moniulotteiseen itseensä liittyen. Näiden maadoittuneiden sielujen täytyy tiedostamatta luoda ("tiedostamatta" koska he eivät ole vielä muistaneet luomisvoimiaan) todellisuus, missä he hädin tuskin selviytyvät viime hetkellä.Koska olette ladanneet ja integroineet moniulotteisen käyttöjärjestelmänne, pystytte tarkastelemaan kaikkia mahdollisia ylösnousemusmahdollisuuksia ja valitsemaan sen, minkä haluatte luoda ja samanaikaisesti kokea. Moniulotteisessa käyttöjärjestelmässä voitte havaita kummankin näistä Lemurian ja Atlantiksen todellisuusversioista nyt-hetkessä. Prosessi minkä läpi viemme teidät kohta, voi olla hämmentävä kolmannen ulottuvuuden mielellenne, mutta se on luonnollinen valokehonne moniulotteiselle mielelle.Valokeho on korkeamman taajuuden ilmaisumuoto nykyisestä kolmannen/neljännen ulottuvuuden maa-astiastanne.


Näin todellisuus missä ilmaisette itseänne valokehona, on vertikaali rinnakkaistodellisuus sille todellisuudelle, missä ilmaisette itseänne maadoittuneena maa-astiana. Koska valokehonne resonoi jumalaisen suunnitelman taajuuteen, silloin kun teistä "tulee" valokeho tietoisuudessanne, yhdistytte osuvasti myös jumalaiseen suunnitelmaan.Silloin kun aluksi koette tämän valokehon ja maa-astian rinnakkaistodellisuuden yhdistymisen, saatatte ajatella itseänne fyysisenä kehona, jolla on korkeamman ulottuvuuden valokeho. Kuitenkin alatte lisääntyvästi ajatella itseänne valokehona, jolla on matalamman ulottuvuuden maa-astia.Ollessanne valokehomuodossanne voitte helposti ohjata tietoisuuttanne luomaan todellisuutenne.

Siksi pyydämme teitä nyt:
* Ohjatkaa huomionne pois kolmannen ulottuvuuden aivojen ulkoisista havainnoista …

* Ohjatkaa huomionne moniulotteisen mielen sisäisiin havaintoihin …

* Sallikaa moniulotteisen mielen vastaanottaa viesti valokeholtanne …

* Nähkää itsenne valokehon sisällä …

* Nähkää maa-astianne valokehon sisällä …

* Päästäkää irti itsenne havaitsemisesta maa-astiana …

* Havaitkaa itsenne valokehona …Aivan kuin maa-astianne havaitsee maapallon ympärillään, valokehonne havaitse valoa kaikkialla ympärillään.* Havaitkaa valokehonne Käytävässämme, mikä on resonoinut viidennen ulottuvuuden taajuuteen ja sen yli …

* Katsokaa ympärillenne ja nähkää ne monet valokehot, jotka jakavat kokemuksenne tässä Käytävässä …

* Yhdistykää ja kommunikoikaa niiden kanssa …Nauttikaa valokehostanne. Palaamme pian opastamaan teitä valokehomatkalla kuudenteen ulottuvuuteen.Lopuksi muistutamme teille, että ylösnousemusprosessi on paljon samanlaista kuin internetissä surffaaminen tai television katsominen.


Millä sivustoilla, millä kanavilla päätätte viipyä?
Mitä informaatiota syötätte tietoisuuteenne?
Mihin päätätte kohdistaa huomionne?
Minkä ajatusten sallitte viipyä mielessänne?
Mitkä tunteet jäävät kehoonne?

Kuten yksi henkinen kirjanne sanoo: "Tietoisuus on ainoa ikuinen aarteenne." Minkä aarteen valitsette koko ikuisuudeksi?


Siunausta,

Arcturuslaiset valokehot


SINUN TARINASI

Päällikkö Josephia kanavoinut John Cali
22.2.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo LaineJohn Cali:


Mikä on sinun tarinasi? Mitä tarinaa kerrot itsestäsi ja elämästäsi?

Miten tarkasti kiinnität huomiota tarinaasi? Mitä sanot itsestäsi ja elämästäsi - toisille, mutta mikä tärkeintä, itsellesi?


Muutaman viime vuoden olen keskittynyt tarkkailemaan sanojani ja myös kuuntelemaan tarkasti toisten sanoja.


Esimerkiksi postissa satuin kuulemaan kahden miehen välisen keskustelun, jotka selvästi tunsivat toisensa. Toinen kaveri kysyi toiselta, miten tällä menee. Tämä vastasi: "No, jos en olisi romahtamaisillani, pärjäisin hyvin."


Sitten muistan erään ystävällisen rupattelun, mikä minulla oli energisen nuoren kaverin kanssa, joka oli puolta nuorempi kuin minä. Hän oli innoissaan tulevasta avioliitostaan ja hän kertoi unelmista ja haaveista, mitä hänellä ja hänen morsiamellaan oli. Hän kuvaili taloa, jota he rakensivat - kotia jossa he suunnittelivat asuvansa loppuelämänsä ajan. Hän sanoi sen olevan yksikerroksinen, koska "vanhentuessamme emme pysty menemään rappuja ylös."


Miten usein olette kuulleet jonkun sanovan: "Se on minun tuuriani!" - tarkoittaen melkein aina "huonoa" tuuria?


Minulla on hyvä ystävä, jonka kanssa olen leikkinyt pientä leikkiä noin vuoden ajan. Hän käy ruokakaupassa muutaman kerran kuussa ja tavallisesti hänellä on yksityiskohtainen lista, vaikka kyse olisi vain muutamasta tavarasta. Hän katsoo tuota listaa ennen kauppaan astumista ja sanoo itselleen, että ainakin muutamat tavarat ovat alennuksessa. Arvatkaapa mitä? Useimmiten ne ovat alennuksessa.


Tämä viimeinen esimerkki näyttää ehkä triviaalilta toisiin verrattuna. Mutta ne kaikki havainnollistavat sitä tapaa, millä kerromme tarinoita itsellemme ja toisille.


Ovatko sanamme, tarinat joita kerromme itsestämme, itsensä toteuttavia ennusteita?Päällikkö Joseph


Vastaus Johnin kysymykseen on "kyllä, tarinat itsestänne ovat itsensä toteuttavia ennusteita". Jatkakaa samojen tarinoiden kertomista ja niistä tulee todellisuuttanne.


Kiinnittäkää huomiota sanoihin itsestänne ja elämästänne. Jos jatkuvasti valitatte itsellenne ja muille, miten huonosti asiat elämässänne ovat, niin mitä luulette tapahtuvan?Asiat eivät varmasti parane yhtään. Jos ne ovat huonosti tänään, se johtuu vain niistä tarinoista, joita kerroitte itsestänne eilen tai viime vuonna. Siitä tulee loputonta syöksykierrettä, ellette ala kiinnittää huomiota.


Kyse on vain keskittymisestä. Se mihin pääasiallisesti keskitytte ajatustenne, sanojenne ja tekojenne kautta, luo todellisuutenne.


Alkakaa kertoa hyviä tarinoita itsestänne. Vaikkei elämänne olisi kovin hyvää tällä hetkellä, vain sivuuttakaa "huonot" jutut ja alkakaa ajatella ja sanoa, miten haluatte asioiden olevan. Lakatkaa keskittymästä siihen, mitä on, ja keskittykää siihen, mitä tulee olemaan ja mitä haluatte.


Se on todella näin yksinkertaista. Universumi, sielunne ja Jumala haluavat vain parasta teille. Ne näkevät teidät terveenä, onnellisena, yltäkylläisenä, iloisena ja rakastavan elämäänne ja elävän unelmienne elämää.


Kertokaa itsellenne niitä tarinoita, jotka heijastavat sitä, miten sielunne näkee teidät.


Alkakaa sanoa tällaisia sanoja:


* Kaikki toimii minulla aina.

* Rakastan elämääni.

* Rakastan ihmisiä elämässäni ja he rakastavat minua.

* Rakastan kehoani.

* Kehoni on ehjä, terve ja kaunis.
Jos se ei ole, tiedän sen olevan vain väliaikaista.

* Kehoni kestää niin pitkään, kun päätän elää.

* Se on hyvässä kunnossa kuolinpäivääni saakka.

* Minulla on runsaasti rahaa.

* Jos virtaus hidastuu tihkumiseksi, tiedän, että paljon enemmän on tulossa.

* Olen "onnekas" hyvin monin tavoin.

* Tiedän sen paljastuvan minulle, mitä tarvitsen.

* Se tulee minulle aina, mitä tarvitsen.

* Kaikki on hyvin.Antakaa näiden olla tarinoita, joita kerrotte itsestänne. Myös nämä hyvät tarinat ovat itsensä toteuttavia ennusteita.

22.2.2011

TEILLÄ ON AVAINValoneuvostoa kanavoinut Gillian MacBeth-Louthan
Helmikuun 2011 uutiskirjeestä
Vapaasti suomentanut Pirjo LaineKaikkien mahdollisuuksien ulottuvuudessa te olette, kudotte, veistätte, esisuunnittelette ja suunnittelette uudelleen. Kaikkien todennäköisyyksien ulottuvuudessa te hengitätte, ajattelette ja uskotte.


Teillä on avain koko olemassaolon kaikkiin oviin. Teillä on avain kaikkiin lahjoihin, joita jumalat haluavat tuoda teille.


Teillä on avain kaikkeen ahdinkoon, mitä haluatte saada. Teillä on avain rankkaan oppimiseen, helppoon oppimiseen, ylä- ja alamäkiin ja omien portaidenne välitiloihin.


Te, rakkaat ystävät, laitatte alkuun, luotte uudelleen, mitätöitte ja luotte itsellenne kaikilla ajattelun, ajan ja kokemisen tasoilla.


Te olette suuri suunnitelma, jota kaipaatte, te olette hyvinvointi mitä etsitte ja te olette elämänne rakkaus, mitä rukoilette. Vain silloin pääsette lupauksen täyttymiseen kaikilla itsen todennäköisillä, menneillä, nykyisillä ja tulevilla ulottuvuustasoilla.


Koko sen mallin taustalla on syitä, jonka olette muotoilleet itsellenne.

Syitä joilla luotte kaoottisia ihmissuhteita. Syitä joilla rajoitatte saamistanne ja kuluttamistanne. Syitä jotka palvelevat teitä, silloin kun luotte "uhrin", niin että terveytenne haastetaan.

Siihen saakka kunnes ymmärrätte syyt, miksi teette itsellenne, mitä teette, jatkatte tuhon ja häiriötekijöiden kiertoa.


Ymmärtäkää, että muotonne on pyhä ja toiveikkaasti luotu. Teitä ei ole suunniteltu sellaisen Luojan oikusta, joka ei tiedä, mitä hän piirtää, kutoo tai ompelee räsynukeksi. Teidät on suunniteltu luovasti tarkoituksella ja tarkoituksen kera. Mikään teissä ei ole sattumanvaraista. Istuitte Kaikkeuden Luojan kanssa ja suunnittelitte tämän elämän, tämän kehon, tämän hiusvärin, nämä kasvot, nämä elimet, tämän sairauden, tämän halun, tämän rakkauden ja tämän surun.Kun astuitte ihmiskehoon ja synnyitte äitinne rakkaustunnelin kautta, seisoitte silmät suurina tässä ajan ja paikan risteyksessä katsoen kaikkea riemulla, sensuroimatta kokemuksianne, kunnes teille sanottiin "EI" uudestaan ja uudestaan. Uskoitte elämän taikaan, kunnes teille kerrottiin, että te ette voisi lentää tai uida kuin delfiini. Kunnes teille sanottiin, että te ette ole näkymätön, että teidät voitaisiin nähdä. Kunnes teille kerrottiin, että rakkaus satuttaa ja elämä tuottaa pettymyksiä.Sitten katsoitte tätä kaunista maailmaa kyyneleet silmissänne ja itkitte. Sielunne itki, korkeampi itsenne itki ja jokainen solu kehossanne itki. Sitten käännyitte poispäin maailmasta ja muovasitte hiljaisuudessa. Muovasitte mielikuvituksessanne, muovasitte ajassa ja ajattomuudessa, päiväunelmissa.


Ette kertoneet kenellekään visioistanne, vierailuistanne, keijuista, enkeleistä, avaruusolennoista tai jättiläisistä. Jotkut teistä antoivat periksi maailmalle ja menettivät toivon ja poksautitte kuplan jokaiselta, joka vielä uskoi.


Kun puhuitte näistä asioista, tunsitte tuskaa sydämessänne, mikä meni syvälle sieluun, koska muistitte, kun uskokuplanne poksautettiin.


Aikuisena annatte maailmanne yritysten ja konsernien poksauttaa kuplanne. Annatte hallituksen ja ihmisten, jotka ovat oletettavasti ohjaksissa, poksauttaa kuplanne. Syvällä sydämessänne uskotte edelleen elämän taikaan. Älkää uskoko siihen, mikä on ulkoista, sillä se on ohikiitävää, ja hetkessä se on poissa. Yhtenä päivänä uutiset ilmoittavat tästä ja seuraavana päivänä siitä tulee näkymätöntä eikä sitä löydy enää mistään paperista. Minne se on mennyt? Hävittikö se itsensä yhdessä yössä?


Olette paljon valtavampi olento, kuin kykenette muistamaan. Jokainen ajatuksenne edustaa itsen ydinräjähdystä. Kuusitoista sekuntia tuota ajatusta antaa teille uuden luomuksen, mikä on suunniteltu erityisesti teille. Älkää huolestuko siitä, jos kukaan ei valitse luovansa harmonian, rakkauden ja vaurauden paikkaa. He tekevät sen, sitten kun heidän silmänsä avautuvat pitkästä kieltämisen unesta. He tekevät sen, sitten kun he ovat valmiita muuttamaan maailmansa vihasta rakkauden maailmaksi.Jatkakaa sellaisen maailman suunnittelua ja muovaamista, mihin uskotte. Maailman joka on täynnä rakkautta, maailman joka on täynnä lääketieteellisiä ihmeitä, maailman missä kaikki ihmiset puhuvat totta, vaikkei se olisi mukavaa. Maailman joka on täynnä mahdollisuuksia ja todennäköisyyksiä, mitkä ylittävät mielikuvituksenne.


Tuo maailma alkaa teidän ajatuksistanne ja uskostanne. Silloin kun uskotte, että syöpään on hoitokeino, niin on. Silloin kun uskotte, että on maailmanrauha, niin on. Sillä ei ole merkitystä, näettekö sitä televisiolähetyksissä.Kamera on vain polttopiste. Se voi ottaa yhden kuvan per hetki. Mutta mitä tapahtuu taustalla tuon yhden minuutin 59 sekunnin aikana? Tuon kameran tai kuvaajan ympärillä on 359 astetta tapahtumia, joita ei katsota. Auttaako joku jonkun pois vaarasta, ruokkiiko sotilas nälkiintynyttä lasta kameramiehen takana? Rakastuuko joku ensimmäistä kertaa?


Kaikki kamerat kohdistuvat yhteen tapahtumaan ja vangitsevat tuon hetken, mutta entä tuon minuutin loppuosa - kaikki se hyvä, mitä tapahtuu ja mitä ei otata nauhalle? Ikuistetaanko sitä? Ei, ei ikuisteta. Nähdäänkö sitä? Ei, ei nähdä. On teidän tehtävänne uskoa, että joka kerta kun näette dramaattisen tapahtuman mediassanne, jotain upeaa tapahtuu nurkan takana, kameramiehen takana. Sillä ihmisluonto on synnynnäisesti hyvä ja ystävällinen. Älkää antako minkään viedä tuota ajattelua teiltä.


Teidän täytyy edelleen uskoa, että rauha tulee yksi ihminen kerrallaan, että valo syntyy yksi ajatus kerrallaan, että sydän parantuu yksi lyönti kerrallaan. Rakastakaa vain hitonmoisesti.


Rakastakaa vain, koska voitte. Hävittäkää kaikki ne kaoottiset mallit ja se väkivalta, mitä jokainen kuva televisioruudulla näyttää teille maailman mullistuksena. Teillä on kyky muuttaa tulevaisuutta ja keskittyä hyvään maailmassa, median ikuistaman pimeyden sijasta.


Päästäkää irti sydämenne pohjalla, huipulla ja keskellä kaikesta, mikä ei sovi etsimäänne tulevaisuuteen, sillä teidän täytyy uskoa siihen, jotta se syntyy. Päästäkää irti kaikesta, mikä ei palvele rakkautta. Aloittakaa tämä usko sisältänne ja ajatusmalleistanne - ja sitten kuin meri joka ei tunne rajoja, se kadottaa rajansa, se kadottaa rantansa ja siitä tulee enemmän.Olemme Valoneuvosto. Lähdemme luotanne tässä kohtaa ajan, paikan ja ajattelun risteyksessä.SIIRTYMÄN NOPEUTTAMINEN


Aurinkoladya kanavoinut Sheryl Pedersen
19.2.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo LaineRakkaat ystävät,Siitä on aikaa, kun olen välittänyt viestin teille kaikille. Olemme työskennelleet kanavani energiajärjestelmän kanssa ja kohottaneet hänen taajuuttaan valmisteluna siihen yhdistymiseen, minkä hän tulee kokemaan.Haluan puhua tästä prosessista, sillä se tapahtuu myös monille teille. Olette yhdistymässä korkeamman itsenne ja oppaiden kanssa, jotka ovat todellisuudessa sieluryhmänne aspekteja. Tämän yksityiskohdat ylittävät ymmärryksenne, joten yritän pelkistää prosessia ymmärtääksenne sen.Jokainen teistä tulee tähän olemassaoloon sielunne aspektina, vain yhtenä osana siitä kokonaisuudesta, kuka olette, ja se sitten ankkuroituu fyysiseen kehoon. Tulette ihmisitsen ja jumalaitsen kera, mitkä ovat erillään itsen kokonaisuudesta, johon sisältyy sielunne ja sen sieluryhmän 12 aspektia, jonka osa olette.
Voitte katsoa sitä näin. Ihmisitsenne on se, mitä usein kutsutaan egoksi, se osanne, jonka päätavoitteena on selviytyminen. Kehitätte malleja ja tapoja elämäänne, mitkä varmistavat pysymisenne hengissä ja mahdollisimman tuskattomana, sillä se on egon tavoite - välttää tuskaa, etsiä mielihyvää ja jatkaa selviytymistä olentona ja lajina.Tulette sisään ja korkeampi itse on kiinnittyneenä egoitseenne. Se on osanne, joka on suoraan yhteydessä jumaluuteen ja joka tietää olevansa osa Jumalaa ja täysin yhteydessä niihin oppaisiin ja enkeleihin, jotka työskentelevät kanssanne.


Tämä korkeampi itse suljetaan useimmissa teistä lapsena, koska sitä ei arvosteta eikä teille opeteta, että tämä on tärkeä osa sitä, kuka oikeasti olette.


Teitä opetetaan elämään vain egostanne ja silloin egon ja korkeamman itsen välillä on erillisyys.


Useimmilla teistä jotka lukevat näitä sanoja, korkeampaan itseen yhdistymisprosessi on tapahtumassa. Yhdistytte niihin lahjoihin ja kykyihin, joita teillä on, kun lähestytte elämää korkeamman itsen näkökulmasta. Tiedätte, että olette jumalainen olento, ja herätätte yhteytenne jumalaiseen energialähteeseen ja informaatioon.Ja nyt monet teistä ovat valmiita siirtymään tämän yhteensulautumisen yli ja yhdistymään taas 11 muuhun aspektiinne, jotka ovat osa sieluanne. Tämän yhdistymisen myötä saatte suuremman tietoisuuden siitä, miten maailma toimii, ja roolistanne ihmisenä maan päällä tällä hetkellä. Yhdistytte viisauteen, mitä sielullanne on kaikissa 12 aspektissa.
Tämä voi tuntua hyvin kummalliselta monille teistä, kun alatte ottaa käyttäytymistapoja ja luonteenpiirteitä, jotka eivät ole olleet kovin läsnä tässä elämässä. Yhdistytte sielunne kaikkien 12 aspektin viisauteen, muistoihin ja kykyihin. Tapahtuvat energiamuutokset sallivat tämän prosessin tapahtua.Tulee olemaan edelleen 12 sielunne aspektia. Erona on se, että nyt teillä on pääsy niiden yhteisiin muistoihin, taitoihin, kokemuksiin ja viisauteen. Näette maailman eri tavalla ja omaksutte käyttäytymistapoja, jotka ovat enemmän harmoniassa sen kokonaisuuden kanssa, kuka olette.


Ja joillakin teistä - mukaan luettuna tämä olento jonka kautta puhun - on tapahtumassa myös prosessi, mikä yhdistää teidät sieluryhmäänne, joka on 12 x 12 sieluaspektin kokoelma.


Nämä aspektit ovat monilla todellisuustasoilla, monissa olemassaolon ja ajan ulottuvuuksissa. Tämä saattaa ylittää ymmärryksenne, mutta jotkut teistä tietävät, mistä puhun.Tämän yhdistymisprosessin tapahtumiseksi, henkilökohtaisesta energiajärjestelmästänne on poistettava kaikki, mikä ei tue ankkuroitumista näihin sielunne energioihin. Kaikki poistetaan, mitä ei enää tarvita. Pääosa tästä on egonne malleja ja käyttäytymistapoja - tuon osanne, joka on ohjelmoitu etsimään mielihyvää, välttämään tuskaa ja varmistamaan selviytymisenne. Tätä ihmisaspektia ei enää tarvita, kun yhdistytte korkeampiin aspekteihinne.Tietäkää, ettei tätä tapahdu ilman suostumustanne, sillä jokainen joka käy läpi tämän prosessin, tuli tänne valmistautuneena saamaan tämän kokemuksen, mikä on vaihdos uuteen olemistapaan - uusi ihminen, tapa olla ihminen viidennessä ulottuvuudessa, olla täysin kosketuksessa sieluryhmänne, sieluaspektienne kanssa ja elää korkeamman itsenne perspektiivistä tietäen koko ajan, että olette tosiaankin jumalan osa. Vain kuvitelkaa, miten upea tämä kokemus tulee olemaan.Tiedämme, että monet teistä käyvät läpi hämmennyksen ja muutoksen aikaa. Tapahtuu suuri muutos, kun päästätte irti kaikesta, mikä ei enää palvele teitä ihmisolentona, ja yhdistytte kaikkeen, mikä tekee teistä todella jumalolennon, samalla kun pysytte edelleen fyysisessä muodossa tällä planeetalla.


On joitain asioita, joita voitte tehdä edistääksenne korkeampaan itseen, sieluaspekteihin ja sieluryhmään yhdistymisprosessia.

 Tässä on joitain ehdotuksia:1. Ottakaa vähän aikaa katsoaksenne taaksepäin asioihin, joita tapahtui elämässänne aiheuttaen ahdistusta.


Jokainen kokemanne trauma loi energiamuodon ja monet niistä ovat edelleen ansassa kehossanne. Voitte auttaa tämän energian liikuttamisessa muistamalla nämä tapahtumat ja sitten antamalla sen energian, mikä tulee esiin muistamisesta, siirtyä ulos kehostanne.

Muistamisen tarkoituksena on avata energiatukos ja antaa tuon torjutun tunteen energian virrata ulos kehostanne. Tämä tehdään tuntemalla tapahtumaan liittyvät tunteet ja antamalla tunne-energian virrata.2. Voitte yhdistyä muistoihinne kirjoittamalla, luomalla kuvia mielessänne, puhumalla jollekin tai vain sallimalla tunteiden nousta pintaan.


Sillä ei ole merkitystä, miten teette tämän. Tämän tekeminen vaikuttaa kehonne energiakenttiin.3. Jonkinlainen rituaali tai fyysinen toiminta voi myös auttaa energian liikuttamisessa.


Jos tunne tulee esiin vihana, teette ehkä jotain fyysistä päästääksenne siitä irti - kuten käveleminen, tavaroiden heittämien, tyynyyn hakkaaminen tai mikä tuntuukin oikealta teille eikä vahingoita toisia.4. Jos nousevat tunteet ovat surua, irtipäästäminen itkemällä on erittäin hyödyllistä energian siirtämisessä ulos kehostanne.


Kyyneleet ovat energian vapautusta ja ne huuhtelevat hyvin kirjaimellisesti pois tuntemaanne surua.5. Haluatte ehkä tehdä jonkin rituaalin päästääksenne näitä muistoista irti.

Esimerkiksi voitte kirjoittaa tarinan tapahtumista avataksenne tunteitanne ja sitten repikää, polttakaa, haudatkaa tai keksikää jokin toinen tapa hävittää kirjoitetut sivut vapautuaksenne menneisyyden jumiutuneista tunteista.6. Voitte käyttää visualisointia tuomalla muiston mieleen ja sitten muuttaa kuvaa muistosta ilmaisemaan siitä, mitä ette kyenneet sanomaan tai tekemään, tai vain poistamaan itsenne turvallisesti tuosta tilanteesta ja luomaan uuden kuvan siitä, miten olisitte mieluummin halunneet asioiden olevan.


Tämäkin muuttaa energiaa.


7. Voitte piirtää/maalata tarinan tai tunteet paperille tai jollekin muulle valitsemallenne välineelle ja taas siirtää näin energian ulos fyysisestä kehostanne.Näiden asioiden tekeminen - tai mikä tahansa toimiikin hyvin teillä - auttaa tässä puhdistumisprosessissa ja nopeuttaa siirtymää ja sulautumista yhteen sielunne korkeampien aspektien kanssa.


Lähden tällä erää luotanne tämän informaation myötä. Vain tietäkää, että jotain hyvin hämmästyttävää on tapahtumassa maaplaneetalla ja olette kaikki valinneet olla osa tätä jännittävää aikaa.


Siunausta, ystäväni. Rakastan teitä paljon.

VUODEN 2011 ENERGIAT


Kirjoittanut Sarah Biermann
18.2.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo LaineOnko uusi vuosi jo alkanut?Vuoden 2011 alku on liittynyt vanhasta kamasta irtipäästämiseen (kyllä, edelleen!) Monet meistä ovat jättäneet hyvästit ihmisille, paikoille ja asioille, jotka olivat valmiita lähtemään (tunsimme niin tai emme), ja omista osistamme, jotka eivät enää palvele meitä. Planeetta sai kosmisia energialähetyksiä ja niiden sekä hyvästien käsitteleminen on voinut olla uuvuttavaa. Vuoden 2011 muutamat ensi viikot eivät ole olleet "pirtsakoita".Mutta asiat alkavat liikkua taas eteenpäin. Minusta kiinalaisilla on uuden vuoden ajoitus kohdallaan, se ei ala oikeastaan tammikuusta. Pitäisi tuntua, että asiat alkavat taas liikkua eteenpäin, ikään kuin virtausta olisi taas ja keho tuntuu energisemmältä (tai ainakin se on valmis käsittelemään muutoksia - lisää tästä myöhemmin).Kun päästämme irti asioista, erityisesti niistä joilla olemme määritelleet itsemme, kysymyksenä on "kuka olen ilman sitä?" Aloitimme tämän elämän, kuten kaikki muutkin, elämänsuunnitelman kera.


Tämä suunnitelma johti meidät kohtaan, missä tehtiin valinta menemisestä eteenpäin tämän transformaation myötä. Nyt kun olemme tehneet tuon valinnan (tiedän, että siirtymä on edelleen töyssyistä, mutta olemme ehdottomasti oikeilla raiteilla), ei ole enää suunnitelmaa.


Nyt meidän on siis valittava, kuka aiomme olla ja mitä aiomme tehdä, osallistuaksemme maapeliin tästä eteenpäin.Sinä olet valitsijaKoska sinun ei enää tarvitse seurata sitä suunnitelmaa, minkä teit ennen syntymääsi, saat luoda jotain uutta. Alkuperäinen suunnitelma oli ylisielusi tai suuremman itsesi, sielusi ja kaikkien niiden sielujen yhteisponnistus, jotka ovat tärkeitä pelaajia elämässäsi. Kun pääsee ihmiskehoon, nuo suunnitelmat eivät aina tunnu kovin hyvältä idealta! Nyt ihmisitse saa osallistua suunnittelemiseen. Kaiken tehdyn työn vuoksi - erityisesti itsesi osalta, koska olet puhdistanut hyvin paljon rajoittavia uskomusjärjestelmiä ja sitä tunnetaakkaa, joka niiden myötä tulee ja koska olet nyt hyvin yhdistynyt suurempaan itseesi - sinä, ihminen, saat sanoa, mitä luodaan. Lopultakin!


Kun tämä uusi vuosi pääsee taas liikkeelle, on aika tehdä valintoja. (Katso "yhdistyminen tulvaan itseesi" -prosessi alla.)


2011 on universaali vuosi "neljä". Tämä merkitsee hyvää vuotta perustan luomiseen, sen vakaan alustan luomiseen jolle rakentaa uuden todellisuutensa. Ja eikö ole täydellistä, että 2011 on vuosi ennen vuotta 2012 - vuosi mitä olemme kaikki odottaneet! Kaiken tämän ajan jälkeen se on melkein täällä!


On aika ryhtyä toimeen. Nelosenergia ei ole älyllistä, se on fyysistä. Tee jotain, älä vain ajattele tai tee muistiinpanoja. Sen ei tarvitse olla oikein tai täydellistä. Ajattele talon perustaa. Se ei ole kaunis tai näyttävä eikä se näytä lopputulokselta, mutta sen on oltava enimmäkseen oikealla paikalla tietäen, että on paljon sijaa muutoksille, kun jatkaa rakentamista.Tulevaisuuden itseen yhdistyminen


Paras tapa aloittaa on mennä "aaltoon" ja siivota kaikki energia, mikä ei ole sinun, käyttämällä "kultaista verkkoa". Meditointi käyttäen kultaista verkkoa on käytettävissä nettisivuillani (limitless-one.com/index.asp?ID=67).


Kuvittele sitten, että olet jo onnistunut ilmentämään sen, mitä haluat luoda. Tämä voi olla suhteen, uuden energiatyön, terveen ja onnellisen kehon luominen tai mitä tahansa. Älä keskity yksityiskohtiin - sinun ei tarvitse tietää, missä, milloin tai miten. Keskity sen sijaan siihen, miltä se tuntuu. Olet tehnyt sen! Nauti siitä. Piehtaroi siinä! Olet luonut tämän. Se on aikajanalla. Nyt sinun on vain matkustettava ajassa, kunnes pääset siihen.


Laajenna tätä tunnetta tai energiaa jokaisella hengenvedolla. Kuvittele tyytyväisyysaallon ja ilon kasvavan suuremmaksi ja suuremmaksi. Tämä on viestisi universumille. "Tämän olen valinnut luovani!"Tämä tunne- tai energia-aalto vetää puoleensa ihmisiä ja asioita, jotka sopivat yhteen sen taajuuden kanssa. Näin luot "sattumia" elämääsi. Tarkkaile merkkejä ja tilaisuuksia, joita tulee tiellesi - ja toimi niiden mukaan.Tunne, kuka olet tuossa tulevassa ajassa. Lyön vetoa, että tunnut itsevarmemmalta ja vähemmän epäilevältä. Epäily on itseluottamuksen vastakohta. Itseluottamus on itsensä rakastamisen ilmentymä. Transformaatioprosessissa mitä koemme, on kyse luontaisen rakastettavuutemme ja arvomme muistamisesta. Takaan, että tunnet lisää tätä, kun jatkamme tällä polulla - et ehkä joka hetki, mutta yleensä.Millaisia asioita teet tänä henkilönä, joka olet tässä tulevassa hetkessä?
Kun heräät aamulla, miltä edessäsi oleva päivä tuntuu? Millaisilla teoilla tai toimilla täytät päiväsi? Millä tavalla olet erilainen kuin nyt? Ala tehdä noita asioita nyt. Luo tarkoituksellisesti niitä tunteita, joita sinulla on tänä tulevaisuuden ajankohtana, ja toimi niiden perusteella. Niiden ei tarvitse olla suuria asioita eivätkä luultavasti olekaan aluksi. Muista, että olet rakentamassa perustaa, joten älä hössötä yksityiskohtien kanssa.


Tämä prosessi voi tuoda esiin vanhoja juttuja, tavallisesti "negatiivisten" tunteiden kera, kuten viha, kiukku, epäily, toivottomuus ja häpeä. Älä tukahduta näitä tunteita. Sen sijaan puhu tuolle osallesi, joka tuntee niin. Anna sen ilmaista tunteet ja puhua niiden mukana kulkevista ajatuksista ja uskomuksista. Nämä asiat ovat vain osa vanhaa todellisuutta ja vanhoja maapelin sääntöjä ja ne ovat matkalla ulos. Joo!

21.2.2011

TIMANTTISYDÄN


Kirjoittanut Lisa Renee
Helmikuun uutiskirjeestä 9.2.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo LaineRakas perhe,Planeettalogoksen uudestisyntyessä (logos = laki joka hallitsee muotoa tähtikehossa, ks. viime kuukauden uutiskirje) tässä ajankohtaisessa syklissä, joka on kiihtynyt marraskuusta saakka, planeettamme ja kehomme käy läpi systemaattista koko hermojärjestelmätoiminnan uudelleenjohdotusta.


Hermojärjestelmämme on täysin vastuussa siitä toiminnasta, pystymmekö ottamaan vastaan, välittämään ja tulkitsemaan korkeamman taajuuden impulsseja ja lisäksi maadoittamaan ne planeettakehon käyttöön. Jos nämä taajuudet ovat käytettävissä ja kulkevat planeettaverkoston läpi, ihmiset ympäri maapalloa pääsevät niihin paljon helpommin käsiksi. Jos aivo- tai hermojärjestelmämme vahingoittuu, emme vastaanota tai kanavoi näitä taajuuksia.

(Huomatkaa, että lääkealan, rokotteiden, kemiallisten jäänteiden, geenimanipuloitujen siementen, säilöntäaineiden, aspartamin ja ajanvietehuumeiden tarkoituksena on vahingoittaa hermoja ajan kuluessa jatkuvassa altistuksessa ja turruttaa ihmisen korkeampia aistikykyjä.)Huumeilla saavutetun astraalitasotietoisuuden hohto ei ole valaistunutta tietoisuutta. Sitä pidetään oikopolkuna, mikä on perimmiltään oman vastuun pakenemista. Tämä on yleinen psyykkinen puolustusmekanismi sekä manipulointia kieltäytyen "näkemästä" totuutta. Jos huumetta käytetään pyhässä rituaalissa tilapäisenä astinkivenä, se voi vaikuttaa tai olla vaikuttamatta. Ilman korkeampaa tietoa ja kurinalaisuutta siitä tulee riippuvuutta aiheuttava kainalosauva, missä mielenvikaisuus ja sielun pirstoutuminen ovat yleisiä sivuvaikutuksia. Tässä on suuri riski joutua "riivatuksi" riippumatta siitä, kuka sanoo sen olevan väylä valaistumiseen.Lisäksi jos hermojärjestelmäämme puututaan "tukkivalla välittäjäteknologialla", auran valjastamisella tai mielen kontrolloinnilla, se ruuhkauttaa energiavastaanotinantennimme (hermojärjestelmä) valitsemaan "staattista melua", mikä sekoittaa havaintoamme lisää. Jos havaintomme on vääristynyt, se sekoittaa myös aivoprosessointia ja DNA:ta.


Tämä on yksi tapa kuvata, miten olemme päätyneet nykyiseen yhteydettömyystilaamme tällä planeetalla, kun suurin osa käytettävissä olevasta DNA:stamme on sekoitettu ja kytketty irti estämällä hermosynapseja toimimasta tai aiheuttamalla hermovaurioita. Olemme astumassa planeetalla hermojärjestelmän uudistumisaikaan ja voimme osallistua näihin parantaviin taajuuksiin, jos haluamme. Nämä ovat alkua laajamittaisemmille planetaarisille timanttisydänlähetyksille. Mikään ei horjuta perimmäistä luottamusta Jumalan voimaan.Planeetta-aivot

Termi "planeettalogos" on myös tapa kuvata sitä prosessointitoimintaa, mikä ohjaa viestintää planeetta-aivoihin. (Tämä vastaa tietokoneen keskusyksikköä.) Nämä viestit planeetta-aivoissa vaikuttavat jokaiseen elävään olentoon tällä planeetalla ja kontrolloivat niitä.


On viesti-impulsseja, joita on keinotekoisesti ohjelmoitu saamaan aikaan mielenhallintaa, aivojen toimimattomuutta ja hermosynapsitukoksia.


Jos olemme tietoisia näistä energiahyökkäyksistä tietoisuuttamme vastaan, voimme kumota ne säilyttämällä sisäisen henkiyhteyden ensisijaisena viestinä, joka otetaan vastaan, ja suojaamalla energia-auramme.  Ei ole mitään pelättävää.


Näinä aikoina meidän on kurinalaisesti vapautettava mielemme ja oltava valmis tietämään ja kohtaamaan totuus. Tietämättömyys ei ole autuutta ja siitä on vakavia seuraamuksia pitkässä juoksussa. Meitä ei ole koulutettu siirtymäämme pois tältä planeetalta, kun meitä kontrolloidaan kuolemanpelolla. Ei ole mitään kuolemaa. Kuitenkin on viisasta pyytää sisäiseltä hengeltä henkilökohtaisen evoluution parasta kurssia ja valmistautua siirtymäänsä pois tältä tasolta, sitten kun tulee se aika.
Tällä hetkellä planeetta-aivojen tapa vastaanottaa ja tulkita viesti-impulsseja konfiguroidaan vastaanottamaan ohjeita aktivoidummasta hermoverkostosta.


Tämä merkitsee, että aiemmin nukkuvat tai vahingoittuneet hermoverkostot (eli planeettaverkosta irtikytketyt) alkavat taas yhdistyä ja pyörittää noita energiavoimia (kolmiaaltokenttiä tai "kolmisoituja" muotoja) kulkemaan planeetta-aivoissa avautuvia sivuväyliä pitkin.


Ihmisolentoina käymme myös läpi tuon uudelleenjohdotuksen ja koemme monia eri asioita, jotka heijastavat muutoksia fyysisen kehomme ja mentaalikehomme toiminnassa.


Kun planeetan aivot muuttuvat, niin muuttuvat myös ihmisaivot ja niiden suhde hermojärjestelmäämme.


Kun aivomme ja hermojärjestelmämme konfiguroituvat laajentamaan taajuuskaistaansa (vastaanottaakseen impulsseja "neuraalisemmasta" verkosta), aivojemme nukkuvien osien johdotus aktivoituu. Nämä aivojemme osat konfiguroidaan havaitsemaan sitä tunne- ja aistiälykkyyttä, mitä säteilee sydänkeskuskokonaisuudesta.


Sydänkeskuskokonaisuutemme on "sydänaivojen" tunteva älykkyys. Tämä aistikyky kokea ja tuntea energiaa on sielumatriisin toimintaa. Tämä tapahtuma vaikuttaa ajatusprosesseihimme, itsemme tiedostamiseen ja jokaiseen funktioon vasteena kehomme toimintaan.
Kehomuutokset voivat olla intensiivisiäMonilla meillä on ylösnousemusoireita liittyen sydänaivotoimintaan, kuten sydämenlyönnin muutokset, supistumis- ja laajentumisaistimuksia rinnassa ja keuhkoissa sekä kallo-, aivoprosessointi- ja neurologisia muutoksia. Meitä on myös varoitettu nukkuvan aivojohdotuksen aktivoinnista, mikä saa aikaan myrkynpoistovaikutuksen kehossa. Kuten aina, silloin kun tuntuu "myrkylliselle", maksan, munuaisten ja lymfan tukeminen auttaa veren ja kehon puhdistamisessa, kun ne juoksuttavat läpi parasiittista jätettä ja vapautuvat traumasta.Joissain tapaukissa tämä saa aikaan traumaattisia muistokokemuksia, jotka tulevat pintaan aivo- ja hermojärjestelmämuistista, ja indigoperheemme on puhdistanut paljon näitä aivojohdotuksesta aiheutuvia solumuistojuuria. Joskus kun kehomme tuntuu sairaalta, pelästymme ja ajattelemme sen olevan jotain, mitä se ei ole. Sen oppiminen on erittäin tärkeää, miten kommunikoidaan kehon kanssa ymmärtäen, ettei mikään ole sattumanvaraista ja teillä on voima parantaa itsenne.

Tämä muuttaa lääketieteellisen järjestelmän orjuutususkomusta, missä oma voima annetaan "Lääketieteen jumalalle", joka on suunniteltu puristamaan ensin maksu terveysongelmista ja sitten auttamaan parantumisessa, jos se sopii mukavasti järjestelmälle.
Et voi antaa arvoa järjestelmälle, joka ei arvosta sinua.


Emme kuitenkaan voi taistella suoraan sitä vastaan, koska se on valtavan byrokraattinen järjestelmä, joka pitää ihmisen kollektiivisen ajattelumuodon uskomassa äärimmäisen tehokkaaseen mielenhallintaan.


Kulkutautiohjelma (nälänhätä, sairaus) on niiden Kontrolloijien valttikortti, jotka toimivat aktiivisesti tästä kulmasta kontrolloidakseen kehoamme kontrolloimalla terveyttämme.


On viisasta olla informoitu, kuitenkin neutraali ja ylläpitää mahdollisimman korkeaa värähtelyä. Kuunnelkaa ensin sisäistä opastustanne. Puhukaa kehollenne kuin vanhempi pienelle lapselle ja oppikaa kuuntelemaan tuomitsematta, mitä se tarvitsee.Pystymme mitätöimään paljon helpommin menneen traumamuistin sen tullessa pintaan kehossa, jos ymmärrämme, mitä tapahtuu. Kun katselemme tarkkailijatietoisuudella mallia kehossamme ja samanaikaisesti olemme valmis päästämään siitä irti anteeksi antaen, tuskallinen malli vapautuu useimmiten välittömästi.


Kyse voi olla mallista, joka tapahtuu yhtäkkiä ja äärimmäisellä voimalla, kuiteinkin helpotus puhdistamisen kautta tulee aivan yhtä nopeasti. Jujuna on pysyä neutraalina ja poissa mielen levottomuus- ja pelko-ohjelmista eli "mitä minulle tapahtuu???" Olet ylösnouseva ihminen - sitä tapahtuu! Tämä on lahja, jonka voimme saada niiden yhtenäisyystukiarkkitehtuurin uusien tasojen kautta, jotka ovat käytettävissä planeettakentässä nyt. Tämä tekee energiapuhdistuksesta paljon helpompaa.Polunraivaajat ja prototyypittäjätJotkut meistä ovat ylösnousemuksen biologisia prototyypittäjiä ja meillä on enemmän fyysisiä oireita kuin toisilla. On tärkeää olla tuomitsematta tätä prosessia ja oppia olemaan mahdollisimman rentona. Monilla jotka ovat geneettisiä polunraivaajia tai ylösnousemusprototyypittäjiä, huono itsetunto ja itsearvostus voi kiusata mieltä, kun miettii, miten sairaana oleminen ja olonsa sairaaksi tunteminen auttaa ylösnousemusprosessissa. Monet meistä jotka tekevät tätä tehtävää, kokevat uutta mallia, jota rakennamme ihmiskunnan tulevaisuutta varten. Useimpien meistä joilla on tämä tehtävä, on kehityttävä mestariksi kärsivällisyydessä, sinnikkyydessä ja kestävyydessä sisäisen luottamuksen ja itsekurin kautta. Tämä edustaa oppimistilaisuutta, kun ihmiskuntaa vaaditaan muuttamaan täysin se, miten suhtaudumme fyysiseen kehoomme ja mitä määritelmä terveydestä todellisuudessa merkitsee.

Muuttaaksemme vääristynyttä lääketieteellistä yhteisöä, jotta se alkaa sopeutua muutoksiin, jotka tukevat ihmisiä eivätkä tapa heitä, meidän on rukattava lääketieteellistä tietoisuuttamme ja ohjelmoitava se uudelleen.


Monilla meistä jotka olemme geneettisiä tienraivaajia, on voimakas miasma-perhe ja puhdistamme sukupuuta liittyen traumaattisiin aikajanatapahtumiin (kuten sotamuistot, kansanmurha tai joukkotuhotapahtumat, kristittyjen ristiretket, Atlantiksen luonnonmullistus jne.) Tämä merkitsee, että olette sopineet parantavanne sukupuun ja aikajanan, mihin tuo muisto on tallennettuna siinä geenimateriaalissa, missä olette. (Se on fyysinen kehonne!)Toisten on suunniteltu kokevan terveysongelmia voidakseen luoda korkeampaa tietoisuutta terveyden ja lääketieteen kentille ja siihen, miten terapeutiikkaa tulevaisuudessa käytetään. Monet tästä ryhmästä ovat tutkijoita tai korkeasti koulutettuja lääketieteen kentällä. Sitten heidän on hylättävä se ja yhdistettävä ne palaset, mitä he ovat oppineet. Tämä on lääketieteellisen järjestelmän polariteettiyhdistäjä ja edustaa 3D-tietoisuuden koulutuksen fuusioitumista ja siirtymistä korkeampiin oktaaveihin, mikä syntetisoi ihmisen sielukokemuksen lineaarisen järjestyksen. Ylösnousemalla opimme, etteivät tutkijat ruoki eivätkä paranna sielua. Kun ylösnouseva ihminen muuttuu saavutetusta selkeydestä omassa tervehtymisprosessissaan, hän pystyy luomaan innovaatioita ja ajattelutapamuutoksia omassa ikäryhmässään lääketieteellisessä yhteisössä. Tämä on valtava kehitysaskel, mistä olemme mitä kiitollisimpia tuolle ryhmälle.


Kaikkea mitä tapahtuu kehossa, voidaan lähestyä kausaalitasolta, kun on vapaa pelosta ja valmis parantumaan sielusuunnitelmasta käsin. Ei ole kuolemaa. Parantaminen on ei-lineaarista ja ei-sanallista. Jos mieli pyrkii kontrolloimaan omista peloistaan käsin, se menee parantumisen tielle.Harmonisen tasapainon saavuttaminen yhdistyen sisäisen henkiälykkyytemme kanssa on ainoa tapa saavuttaa täysin integroitunut parantumisasetelma. Muuten ongelma jää kiertämään ja ilmestyy myös tulevaan sukupolveen jossain muodossa, joko psyykkis-tunteellisena vääristymänä tai sairausmallina.Teemme työtä tuodaksemme lisää fyysistä tukea palveluohjelmamme kautta "Avatar of ascension.com":ssa. Geneettisen tienraivaajan ylösnousemuskurssimateriaali on esittely kehon ymmärtämisestä tiekarttana energiataajuuteen ja tunne-henkiseen älykkyyteen. Suhtautuminen kehoon henkisenä energiaälykkyytenä on avain tasapainoon ja harmoniaan kehotoiminnassa. Jos emme paranna ristiriitaa sisällämme, emme pysty parantamaan ristiriitaa, joka aloitti sairausmallin.Timanttisydänlähetys


Tämä jatkuva, uskomaton tapahtuma muuttaa planeetta-aivoja, jotta ne eivät lähetä viesti-impulsseja niihin ihmistietoisuuskenttiin, jotka ovat peräisin keinotekoisesti ohjelmoiduista keskusyksikköaivoista (mielenhallinta-arkkitehtuuri) ja jotka on suunniteltu palvelemaan ei-inhimillisiä etuja, ja ne yhdistyvät taas sydänaivoälykkyyskenttään, joka palvelee Jumallähdeyhteyttä yhtenäisen logostietoisuuden saavuttamiseksi. Nämä sydänaivot ohjaavat myös Jumallähteen elämänvoimaa säteilemään uudestisyntyvästä timanttisydälogoksesta, kun se yhdistyy taas planeettamme ydinkeskukseen.Nämä sydänaivot ovat Äitikaaren timanttisydämen planeetta-arkkitehtuuria, joka palaa taas kierrättämään kolminaisuuselämänvoimansa ikuista Jumaljakelua. Reilut 5000 vuotta planeettamme on toiminut suljetulla kaksoisaallolla, käänteispolariteettijärjestelmässä. Tämä merkitsee, ettei kolminaisuusaaltoa tai Kosmista äitiä ole ollut tässä planeettakentässä tuolla aikajanalla. Suljettu järjestelmä merkitsee "rajallista energiajakelua".Rajallisessa energiajakelussa toisten energioiden kuluttaminen ja loissuhteet lisääntyivät massiivisiin määriin. Nämä syöttölinjat ovat ryhmittyneet ja luoneet monia infektioita universumiin ja koko planeetan aikamatriisiin. Näitä infektioita kutsutaan haamumatriisiksi tai kuolleiksi tiloiksi. Näiden kuolleiden tilojen oli ruokittava itseään jollain ollakseen olemassa. Tai ne ovat kuin kuolleita jäte- ja saastekasoja nurkassa, aivan kuin ne massiiviset kaatopaikat ja muovipullot, jotka roskaavat maata ja meriä. Näihin haamu- tai kuolleisiin tiloihin Kontrolloijavoimat imevät planeettaenergiaamme. He tekevät tämän manipuloimalla kaksoisaaltopolariteettikenttiä ja elektronihiukkaskiertoa pakottaen energiaa virtaamaan epäsuhtaisissa kanavissa, jotka syöttävät heidän tarkoittamaansa lähdettä.Tämä on aiheuttanut paljon vahinkoa hermojärjestelmässämme ja planeetta-aivoissa. Niitä puristetaan lisääntyvässä määrin ulos tältä alueelta ja ne ovat menettämässä syöttölähteitään, kun Äitikaarinapaverkosto alkaa toimia. Nämä Äitikaarinavat palauttavat kolmoisaallot tai kolminaisuuskentät takasin planeetalle. Kolmoisaaltomallia tarvitaan hiukkasrakenteessamme pyörittämään Jumallähteen ikuista jakelua kehomme ja planeettamme läpi.Kun Kosminen äitikaari palaa planeettaytimeen, sen kaarinapaportteja aktivoidaan systemaattisesti planeettakehon verkostoissa ja aivoissa. Nämä kaarinapaportit aktivoivat timanttisydämet (kristallirykelmäverkostot) maaverkossa, mitkä ovat olleet keinotekoisesti ohjelmoituja, nukkuvia tai irrotettuja. Tämä merkitsee, että ne kristallikehot maan verkostossa, jotka (ennen Matelijainvaasiota ja niiden geneettistä manipulointihistoriaa) säteilivät aiemmin elämää antavaa praanavoimaa ihmistietoisuuskenttiin raviten kaikkia elämänmuotoja, ovat taas tulossa systemaattisesti takaisin toimintaan. Näitä sydänkristalleja (joita on eri muodoissa sekä maapallolla että ihmisten omissa valokehoissa) ohjelmoidaan systemaattisesti kykeneväksi välittämään kosmisen Jumaläidin taajuuksia planeettaamme ja ihmiskehoon.Viime vuosina ympäri maapalloa on tehty systemaattisia aktivointeja pienissä paikallisissa indigoporukoissa, jotka asettivat malleja planeetan timanttisydänlähetystä varten. Nämä mallit ja ohjeet aktivoi monadiyhdistyminen ja pysyvä siemenatomi, joka sijaitsee korkeammassa sydänkeskuksessa, kateenkorvachakrassa.


Nämä ovat timantteja korkeammassa sydämessä, jotka aktivoivat kristallilootuksen tai kristallisydänmatriisin ihmisessä. Nuo ruumiillistetut ohjeet välittävät nyt yhteyden Äitikaaren ja sen lähettiläiden välillä tällä planeetalla. Kollektiivinen ruumiillistettu indigotimanttisydän on nyt timanttisydänlähetys, joka uudestisynnyttää planeettalogoksen ja planeetta-aivot. Tämä sallii planeettakehomme tulla planeettasydänaivoiksi, jotka pystyvät yhdistymään ja kiertämään kosmisen äidin sydämen kanssa. (Palaamme takaisin Jumalan sydämeen.)


Paljon ylistystä ja kiitollisuutta tulvii indigotähtisiemenperheillemme sekä kaikille valotyöntekijöille, jotka ovat tehneet tästä tapahtumasta mahdollisen ja avanneet uuden tapahtumahorisontin ylösnousevalle ihmiselle. 
Energiajakelumuutoksia


Perimmiltään planeettamme aivot ja sen bio-hermostosuhde, joka kontrolloi ihmiskehon päätoimintaa (ja sen kykyä yhdistyä sielukehoon), on täysin konfiguroitu uudelleen. Timanttisydänlähetysten on tarkoitus poistaa ne komento-ohjeet, jotka kontrolloijavoimat ovat epäorgaanisesti ohjelmoineet aivoihimme ja hermojärjestelmätoimintaamme ja näin fyysiseen lihaamme.


Kun planeettalogokseen/-aivoihin tukeuduttiin, ihmiset sidottiin vääriin lakeihin, jotka epäinhimilliset intressit olivat laatineet haluten luoda orjaolentorodun, joka toimisi niiden elämänvoimaenergian jakelussa.

 
Energiajakelun manipulointi saavutettiin monin tavoin. Yksi erityinen tapa oli pakottaa reinkarnaatiokierto, missä olennot kierrättäisivät fyysisiä elämänmuotoja purkaakseen kumuloitunutta energiajätettä. Osaa reinkarnaatiokierrosta ovat käyttäneet väärin


Matelijakontrolloijat manipuloidakseen olentoja purkamaan päällekkäisiä karmakuormia toisilta maan ulkopuolisilta ryhmiltä, jotka yleensä julistautuivat geneettiseksi eliitiksi.


Jotkut näistä ryhmistä joita on toisissa ulottuvuuksissa, pitävät itseään kaikin tavoin parempina kuin maan ihmiset ja siksi ovat pitäneet itseään oletettuina jumalina.


Väärät jumalat joita ihmiset on mielenhallinnalla ohjelmoitu ylistämään "helvetin tuli ja tulikivi" -teologian kautta, vetoavat tuomitsemisessaan uskoon synnin seuraamuksista.Tämä on vääristynyt oppijärjestelmä, mitä levitetään ristiinnaulitun jumalan pelastusmallin kautta. Solutetut oppijärjestelmät on suunniteltu erottamaan ihmiset luonnonmukaisesta yhtenäistietoisuudestaan.
Syrjintähaava"Niin ylhäällä kuin alhaalla" ja näemme tämän uskomuksen ja sen kontrollointiarkkitehtuurin täydessä vauhdissa planeetan väestön keskuudessa. Aivan kuin on maan ulkopuolisten olentojen vääristymä geneettisestä eliitistä, se on ihmisegon uskomusjärjestelmässä, missä arvoa annetaan tuolle tietylle ja parempana pidetylle geenisukupuulle.

Planeettamme kontrolloivat pääsukulinjat pakottavat tietysti agendojaan tämän tavoitteen kautta. Tämä tavoite (kuten väestön vähentäminen hyökkäämällä geneettisesti epämiellyttäviä kohtaan) on perimmiltään matelijapohjainen, ei inhimillinen ajattelumuoto.


Kaikki agendat jotka palvelevat tätä geenielitismin ajattelutapaa, ovat käänteisiä ihmisen DNA:n varsinaiselle tarkoitukselle ja toiminnalle, mikä on suunniteltu syntetisoimaan joukko universaalia geenimateriaalia täydellisen universaalin kehomallin luomiseksi.


Siksi syrjintä planeetallamme on niin valtava inhimillinen haava - Kontrolloijat ovat pakottaneet mielenhallinnalla rodullemme ajattelumallinsa luodakseen "hajota ja hallitse" -strategian. Jos olisimme jakautuneita, emme koskaan toteuttaisi alkuperäistä suunnitelmaamme, mikä on syntetisoida geenit ja yhdistyä peilivastakohtamme kanssa (maskuliini- ja feminiiniperiaatteet pyhässä avioliitossa, sekä sisäinen heijastus että ulkoinen ilmentyminen).


Kun olemme valtavan syrjintätuskan kohteena värimme, rotumme, sukupuolemme tai muiden tekijöiden vuoksi, se kaikuu DNA-mallimme ytimeen.


Jos uskomme tämän haavoittuneen mallin olevan totta, se tuhoaa DNA-mallimme ja lopulta todellisen mallimme kudoksen ja luonteen.


Tämä rikkoo kirjaimellisesti sielumme sirpaleisiin.


Siksi maiden, rotujen ja hallitusten erottaminen syrjinnän avulla on niin tehokasta ylläpitämään kontrolloija-agendaa, hallitsemalla "heikompaa" tai syrjittyä vihollista.


Emme ole näin enää ihmisolentoja ja osallistumme omaan tuhoutumiseemme Matelija-ajattelumuodon riivaamana. Kun jatkamme tätä käyttäytymismallia ja uskomusta, muutumme Matelijoiksi ja muukalaisvoima omistaa kehomme ja kontrolloi sitä. Saadaksemme takaisin ihmisyytemme meidän on saatava takaisin tunneluontomme ja todellisen Jumalmallimme sydänälykkyys. Kosminen äitimme enteilee tätä muutosta timanttisydämensä kautta ja se tapahtuu nyt!
Australia on Äidin prototyyppi


Tällä hetkellä tapahtuu paljon asioita, mitkä muuttavat Australian mannerta Kosmisen äitikaaren taajuuksia säteilevän alkuprototyypin keskuksena.


Australian sydän, Uluru, on Äitikaarinavan pääportti, joka on yhteydessä planeettaytimeen. Queenslandin alueella on brutaali historia tunkeutumisesta Aboriginaali-ihmisten alueille ja heidän esoteerisen tietonsa ja voimansa ottamisesta, joka on tallennettuna maahan. "Kuningatar" (=queen) on kirjaimellisesti ottanut maasta.Niin paljon kuin meillä onkin sydämessämme rakkautta, voimaa ja parannusta näille rakkaille Australiassa, jotka käyvät läpi näitä vaikeita sääkatastrofeja, tarvitaan tätä puhdistumista, jotta nämä verkot voidaan konfiguroida timanttisydäntaajuuksiin. Kuten tavallista, silloin kun jollain planeetan alueella on massiivisia muutoksia, on useita kilpailevia agendoja. Toivomme ja rukoilemme, että Kosminen äiti pitää sylissä ja antaa lohtua kaikille, joihin vaikutetaan Australiassa - sydämemme on kanssanne. Lähetämme kiitollisuutta valoperheessämme kaikille, jotka ylläpitävät taajuutta Australiassa vakauttaakseen ja suojatakseen kenttiä.Gizan sydän vuotaa vertaNe jotka lukevat tätä uutiskirjettä säännöllisesti, ovat hyvin tietoisia siitä, että Gizan tasanko lähellä Kairoa on 4D-tähtiportti ja astraalienergian keskus planeetallamme. Kerran se majoitti Liiton arkin portaalina Siriukseen ja sitten Andromedalle, koska se oli kuljetusasema. Tämä alue oli pääkanava sydänchakran 4D-energialle (praanaelämänvoima), jota suunniteltiin generoitavan planeetalle ihmisten terveyttä ja hyvinvointia varten.


Pyramidit ovat sen kosmisen sydänelämänvoiman massiivisia generaattoreita, mitä kerran säteili niiden huipuista. Kun meihin tukeuduttiin, tämä loppui ja monet planeetan pyramidigeneraattorit irrotettiin näistä taajuuskanavista.


Kun planeettamme käy läpi muutoksia planeetta-aivoissa ja muuttaa sydänkanavien toimintaa, tällä alueella esiintyy fyysistä kaaosta. Tietoisesti tai alitajuisesti ihmiset huutavat, että heidän sydämensä ja sieluluontonsa palautetaan heille, että heidän todellista luontoaan sallitaan ilmaistavan ja että väärät tyrannikuninkaat poistetaan asemastaan.


Gizan sydänchakra on muuttumassa, kuin myös tuon alueen patriarkaalisen hallinta-arkkitehtuurin monet muodot. Giza ei seiso enää yksin, kun tämän timanttisydänlähetyksen monet kanavat säteilevät jokaisesta prismasta, mitä se koskettaa, ja rakennamme monia sydänkanavanapoja planeetalle.


Planeetastamme on tulossa yhdistynyt sydän ja meidän on muututtava.


Kiitos.

Seuraavaan kertaan saakka, pysykää avatarasydänpolkunne loistossa! Olkaa lempeitä sydämestänne ja toisillenne.

Rakkautta aina, Lisa