29.6.2011

GHOST CITY APPEARS ABOVE XIN'AN RIVERSource


IT looks like any other city skyline with skyscrapers, a few mountains and trees - except it isn't realThe giant mirage appeared across the skyline near in East China earlier this month after heavy rainfall and humid conditions along the Xin’an River.


As mist settled over the river at dusk, tall buildings appeared to rise from nowhere, leading residents in nearby Huanshan City to speculate that the vision may be a "vortex" to a lost civilisation.


"It's really amazing, it looks like a scene in a movie, in a fairlyland," one resident told UK news channel ITN.


The mysterious city had vanished just as quickly as it had come.
Scientists have quashed the vortex theory and, as per usual, have a simple explanation for the incredible sight.


They believe it may have been a mirage, caused when moisture in the air becomes warmer than the temperature of the water below.When rays of sunlight cross from the colder air into the warmer air they are refracted or bent – creating a reflection in the air that looks similar to a reflection in water.


It's a common sight for many travellers on Australian roads. But we Australians tend to see puddles of water that disappear when you get close, not entire cities floating on rivers.


Don’t get it? Here’s a scientist to explain

28.6.2011

ANTAKAA VALONNE LOISTAA


Athabantian-aluslaisia kanavoinut Mark Kimmel 
17.6.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo LaineTervehdys Athabantian-avauusalukselta. Tänään tuomme teille ajankohtaisen ja tärkeän viestin. Teidän odotus päättyy pian, jotka olette lukeneet ja omaksuneet viestimme muutamalta viime vuodelta.


Seuraavien puolentoista vuoden kuluessa koette uuden maapallon ilmestymisen.

Valotyöntekijöinä, tiennäyttäjinä tämä on hetki, jota olette odottaneet.


Tulevina kuukausina koette edelleen maan puhdistumista. Riippuen asuinpaikastanne kohtaatte maanmuutoksia, mm. maanjäristyksiä, tsunameja, vulkaanista aktiivisuutta ja äärimäisiä säätiloja.

Tämä on haastavaa ja jotkut maaveljenne ja -sisarenne kuolevat sielusopimuksensa mukaisesti. Nämä tapahtumat esittelevät tilaisuuksia alkaa pelätä, jos niin valitsette. Tietoisempi asenne tarkkailisi rakastavasti niitä näyttämönä, jolla suuren draamanne viimeinen näytös esitetään.


Tapahtuu myös velkapohjaisten rahajärjestelmien, kapitalismin ja hallitusten romahtamista - kaiken sellaisen mikä ei palvele enemmistön tarpeita. Lisää tilaisuuksia alkaa pelätä. Taas kerran, olkaa rakastava tarkkailija.


Uskonnot jotka eivät palvele tarvetta totuuteen suuremmasta kuvasta, sortuvat ymmärryksen kasvaessa aidosta henkisyydestä, mikä perustuu kaiken ykseyteen. Vastaavasti tieteelliset, koulutukselliset, terveydenhoidolliset ja oikeudelliset järjestelmänne luhistuvat totuuden painon alla. Pitäytykää siinä, minkä sielunne tietää todeksi.


Me jotka olemme sisarianne ja veljiänne ympäri universumia, tulemme planeettanne pinnalle fyysisessä muodossa tämän jakson aikana. Tulemme tarjoamaan teille tukeamme näinä vaikeina aikoina.


Odottakaa laajalle levinneitä ilmoituksia tähtialustemme saapumisesta ja yritämme tehdä tunnetuksi, että tulemme rauhassa ja rakkaudessa ja että saapumistemme koordinoidaan tämän universumin Jumalan kanssa. Monet meistä jotka kulkevat joukossanne, tulevat myös ilmi.


Samaan aikaan ne jotka jatkaisivat teidän kontrolloimistanne omien itsekkäiden etujensa vuoksi, yrittävät laajentaa kolmannen ulottuvuuden hallintaansa. He levittävät pelkoa tapahtumista, joista olemme puhuneet. Pelkoa katastrofaalisista maanmuutoksista. Pelkoa raha- ja hallintojärjestelmän romahtamisen tuloksista. Pelkoa uskontojen romahtamisesta. Pelkoa avaruusveljistänne ja -sisaristanne. Pelkoa veljistänne ja sisaristanne, jotka elävät planeettanne sisässä. Pelko on yksi reaktio - toinen on nähdä kolmannen ulottuvuuden romahtaminen ihmeellisen uuden maapallon alkuna.


Näiden kaikkien muutosten keskellä voi olla houkutus alkaa pelätä, niin kuin ne reagoivat pelolla, jotka eivät tunne näitä viestejä. Työnne, syy tuloonne tälle planeetalle tänä aikana ja tähän paikkaan, tulee nyt esiin. Työtänne on antaa ymmärryksenne tapahtumista loistaa kuin valomajakka kaaoksen keskellä. Tehtävänne on havainnollistaa tyyneyttä, kun tapahtumat pyörivät ympärillänne. Tehtävänne on seisoa selkä suorassa väkijoukossa ja näyttää, että olette tiennäyttäjä.

Nyt on teidän hetkenne - olette maailman valoja jokaisen mantereen väestön keskellä, jokaisen rodun ja kansan keskellä. Nyt on aikanne herätä. Näyttäkää toisille, että te ja toiset kaltaisenne muutatte maailmaa aikomuksillanne, visiollanne uudesta maapallosta ja elämällä sydämestänne ykseydessä kaiken kanssa.
Kunnioittakaa maapalloa siitä, mitä hän antaa meille. Kunnioittakaa avaruusveljiänne ja -sisarianne, jotka tulevat auttamaan. Mutta mikä tärkeintä, kunnioittakaa itseänne ja kaikkia muita maan ihmisiä veljinänne ja sisarinanne. Rakastakaa toisia riippumatta heidän teoistaan ja uskomuksistaan. Rakastakaa niitä, jotka ovat samanmielisiä, ja rakastakaa niitä, jotka reagoivat pelossa.


Teillä jotka tiedätte totuuden näistä hetkistä, on nyt mahdollisuus näyttää kaikille sisarillenne ja veljillenne - maan päällä ja ympäri universumia - miten käyttäydytään näinä vaikeina muutosaikoina.

Valotyöntekijät, tämä on teidän hetkenne säteillä.


Tärkein asia, minkä voitte tehdä itsellenne, on pitää energianne korkeimmillaan. Keskittykää terveytenne pitämiseen optimitasolla. Liikkukaa, nukkukaa ja syökää kehonne maksimihyödyksi. Etsikää tapoja kohota korkeimpaan värähtelyynne ja ylläpitää se. Eläkää sydämestä, ei päästä. Antakaa rakkauden virrata joka teostanne. Nähkää kaikki ykseydessä.


Pelkästään ymmärtämällä tapahtumat neljännen ja viidennen ulottuvuuden todellisuusnäkökulmasta autatte toisia näkemään suuremman kuvan. Odottakaa monien tulevan luoksenne etsimään vastauksia. Olkaa kärsivällisiä heidän kanssaan. Säteilemällä valoanne lievennätte heidän pelkojaan.

Teidän ei tarvitse lähettää viestiänne rakkaudesta kadunkulmassa tai radioasemalla. Teidän ei tarvitse kirjoittaa kirjoja tai pitää nettisivuja. Aina kuin mahdollista, auttakaa toisia ymmärtämään, että maanmuutokset ja kolmannen ulottuvuuden romahtamiset ovat merkki uuden maapallon luomisesta ja loistavasta uudesta päivästä maan ihmisille.


Asenteellanne, tietämyksellänne, käyttäytymisellänne ja tavallanne esiintyä yksilönä, jolla on juuret rakkaudessa ja ykseydessä, on eniten merkitystä.


Olemalla valomajakka liitytte yhteen maan miljoonien muiden valopisteiden kanssa muutamaan ihmiskuntaa ja sitten koko universumi muuttuu.Meille on ilo kommunikoida kanssanne ja odotamme innolla lisätilaisuuksia. Pidämme teitä ehdottomassa rakkaudessa. Seuraavaan kertaan saakka, minä olen Adrial - tämän universumin taivaallinen olento - minä olen Bren-Ton, minä olen Justine ja minä olen Moraine - kaikki Andromedalta - ja minä olen Zepher Plejadeilta.

AE URIEL: SIELUN JA ITSEN VALINTA


Kanavoinut ja kirjoittanut Jennifer Hoffman

Uutiskirjeestä 20.6.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo LaineJokainen elämä on parantumissykli, tilaisuus järjestää energiat, jotka ovat pelon kautta luoneet jälkiä, jotka ovat epäharmoniassa ehdottoman rakkauden korkeimman energiapotentiaalinne kanssa.

Paluu aineelliselle tasolle tehdään joka elämässä sielun ja itsen harmonisoimiseksi, niin että ne ovat täysin integroituneet ja sopusoinnussa tämän energiapotentiaalin kanssa.

Jokainen ihminen on harmonisoitumispolulla, mikä saavutetaan parantumissyklien kautta - tunnistamisen, ymmärtämisen, harmonisoimisen ja transformoimisen energiamatkan kautta.


Parantumissykliin sisältyy muutos energiavärähtelyissä, mikä koetaan fyysisten näkymien kautta, jotka havainnollistavat, millainen energia on epäharmoniassa. Valinta tehdään joka kerta parantumissyklin esittäytyessä - joko elää parantumisen kautta tai sallia sen muuntua niin, että sen jälki muuttuu ja harmonisoituu korkeamman värähtelyn kanssa. Tämän valinnan tekevät itse ja sielu.

Itse haluaa voittaa, saada vahvistusta kokemukselleen ja valloittaa. Sielu haluaa luoda energiamuutoksen ja vapautua yhteyksistä. Silloin kun nämä kaksi halua ovat harmoniassa, parantumissykli voi jatkua loppuunsaattamiseen. Silloin kun ne eivät ole harmoniassa, uusi parantumismatka on alkanut, jonka tarkoituksena on sallia harmonisoitumisen tapahtua.


Ymmärrys tulee sielun tietämisestä, että tuskaa on tuloksena, silloin kun energia on harmoniassa pelon kanssa. Pelon salliminen transformoitua ja vapautua pyrkimättä syyttämään tai tuomitsemaan toista, harmonisoi itsen sielun kanssa ja vaihtaa polun parantumisesta transformoitumiseen. Voiko itse olla tyytyväinen lempeään ja tuskattomaan parantumiseen vai onko tarpeena "tehdä" jotain ja luoda lopputulos, mikä antaa vahvistusta itsen halulle olla ylevä ja tuntea voimattomuutta samassa tilanteessa, missä se kerran tunsi voimattomuutta?


Itse etsii vahvistusta jokaisesta kokemuksesta, kun taas sielu ymmärtää, että kaikki kokemukset ovat peilejä yhdestä parantumistarkoituksesta ja että yhden parantaminen parantaa kaikki.


Silloin kun sielu ja itse ovat harmoniassa yhteisen energiavärähtelyn ja ymmärryksen kautta, on täydellinen tieto parantumissyklin luonteesta ja tarkoituksesta. Tämä tuo transformaation, sillä siellä missä on ymmärrystä, on myös hyväksyntää, myötätuntoa ja anteeksiantoa. Ilman näitä asioita parantumissyklistä tulee itsen polku ja sielun osallistuminen sivuutetaan.

Valinta parantua on syklin loppuunsaattamista niin, että transformoituminen, ymmärtäminen ja harmonisoituminen ehdottoman rakkauden kanssa on tuloksena. Tätä kutsutaan taivaaksi maan päällä, itsen ja sielun harmonisoitumista ehdottoman rakkauden korkeimpaan energiavärähtelyyn ja tämä sallii ylösnousemuksen tapahtumisen.

Kuuleminen ja kuunteleminen


Kommunikoimalla jaamme ajatuksiamme, uskomuksiamme, tuntemuksiamme ja tunteitamme ulkopuolisen maailman kanssa. Prosessi on yksinkertainen: me puhumme, toiset kuuntelevat ja toivomme, että he ymmärtävät meitä ja toimivat tavoilla, jotka antavat meille vahvistusta ja tukevat meitä. Mutta se on itse asiassa paljon monimutkaisempaa.

Silloin kun puhumme, toiset kuulevat äänemme ja sitten suodattavat viestimme omien ajatustensa, uskomustensa, tuntemustensa ja tunteidensa läpi, joten se palaute mitä saamme, heijastaa heidän omaa ymmärrystään.

Kuuleminen ja kuunteleminen ovat kaksi eri prosessia: kuulemme korvillamme, mutta kuuntelemme sydämellämme. Niinpä se mitä sanomme ja toisten käsittelemä viesti voivat olla täysin erilaisia.


Kuuleminen on fyysinen prosessi, mihin liittyy äänen lähettäminen tilan yli - vähemmän hohdokas prosessi saadakseen niin paljon merkitystä, kuin annamme sille. Sanomme, että haluamme tulla kuulluksi, kun todellisuudessa halumme tulla kuunnelluksi. Kuunteleminen on paljon monimutkaisempi prosessi, mihin liittyy laaja kirjo tuntemuksia, ajatuksia ja tunteita.

Keskittymisemme kuulemispuoleen saa aikaan pettymystä, koska oletamme puhuessamme, että toiset kuulevat juuri sen, mitä sanomme ja tarkoitamme, ja sitten petymme, kun he eivät reagoi haluamallamme tavalla. Jokainen kuuntelee kykynsä mukaan ja sitä rajoittaa se, mitä hänen sydämessään on, mm. mitä hän tuntee meistä ja omasta elämänkokemuksestaan.


Jokainen jolla on fyysinen kyky prosessoida ääntä, voi kuulla ja luulemme, että koska ihmiset voivat "kuulla", he kuulevat sen, mitä sanoimme, mukaan luettuna sanamme, ajatuksemme, tuntemuksemme, uskomuksemme, kaikki ennakkokeskustelut, aikomukset ja odotukset, joita laitamme keskusteluun.

Mutta meidän täytyy kysyä, mahdollistaako heidän kuuntelemiskykynsä sanomamme prosessoimisen tarkoittamallamme tavalla. Tässä tavallisesti syntyy yhteydettömyys ja se on suurin väärinkäsitystemme lähde. He kuulevat, mitä sanomme, mutta he eivät kuuntele (koska he eivät pysty tai eivät halua) haluamallamme tavalla.


Jos muistamme, että kuuleminen on fyysistä ja kuunteleminen tulee sydämestä, voimme olla tietoisempi siitä, miten toiset suodattavat keskustelumme, ja sitten asettaa odotuksemme ja tarpeemme vastaavasti. Esimerkiksi, joku jonka kokemus rakkaudesta on tuskallinen, suodattaa rakkauden julistuksemme pelkonsa ja tuskansa läpi. Kateellinen ihminen suodattaa uutiset onnistumisestamme oman itsearvostuksen puutteensa läpi.

Näissä tapauksissa saamamme vastaus on hämmentävä. Vaikka he kuulivat sanamme, se mitä he kuuntelivat, oli hyvin erilaista. Kysy itseltäsi joka keskustelussa, miten ja mitä hän kuunteli - älä, kuuliko hän sinua. Siten saat suurempaa ymmärrystä siitä, miten voit kommunikoida tehokkaasti ja rajoittaa toisten kuuntelemisen vaikutusta muistamalla, että se mitä he kuulevat, voi usein erota kovasti siitä, mitä sanot.

Isänpäivä


USA:ssa on isänpäivä, päivä jolloin juhlimme suhdetta isäämme. Joillakin meistä ei ole paljon juhlittavaa - isämme on ollut ehkä poissa, tuntematon tai niin etäinen tunteellisesti, että emme voi löytää syytä juhlia suhdettamme häneen. Oma isäni on ollut kuolleena yli 20 vuotta ja vaikka vietin suuren osan elämästäni vihaisena hänelle ja miettien, välittikö hän minusta ylipäätään yhtään, nyt ymmärrän häntä hyvin paljon enemmän ja voin itse asiassa olla kiitollinen niistä lahjoista, mitä hän minulle antoi, sen sijaan että keskityn siihen, miten hän sivuutti monia tilaisuuksia osoittaa, miten paljon hän rakasti minua ja välitti minusta. Isät peilaavat oppituntejamme voimassa ja rakkaudessa, usein rajoitustensa eikä kykyjensä kautta.Oma isäni oli tunteellisesti vahingoittunut, kuten monet hänen sukupolvensa miehet. Orvoksi jääneenä 4-vuotiaana ja adoptoituna 7-vuotiaana, hän eli suuren osan elämästään kysyen, mitä tapahtui hänen perheelleen ja miksi hän ei ollut arvokas ollakseen heidän kanssaan. Hän oli hiljainen, vetäytynyt ja tunteiltaan etäinen. Kuitenkin oli muutama kerta, kun hän oli rakastava ja antoi tukea - kuten ensimmäinen kerta, kun poika josta pidin, torjui minut.


Halusin hänen olevan vahva ja voimakas, suojelevan minua ja rakastavan minua niin, että voisin tietää olevani rakastettava. Mutta hän ei rakastanut itseään tai tuntenut olevansa rakkauden arvoinen elämänkokemustensa perusteella, joten hän ei voinut antaa sellaista rakkautta minulle. Tiedän sen nyt ja olen sen osalta rauhassa, mutta minulta vei kauan aikaa tajuta se.


Minulla oli monia odotuksia isältäni ja olin hyvin vihainen, koska hän ei täyttänyt niitä. En voinut arvostaa hänen tuskaansa, koska halusin hänen parantavan omani ja osoittavan minulle, että olin voimakas ja rakkauden arvoinen. Hän eli kanssani elämänsä muutamat viime kuukaudet ja silloin näin hänen tunnekärsimyksensä ja arvottomuuden tunteidensa syvyyden, syvän loukkaantumisen siitä, että hän oli ollut erossa perheestään, ja miten suljettu hänen sydämensä oli.


Hetkinä ennen kuolemaansa hän kertoi, että hän rakasti minua, oli ylpeä minusta ja pyysi anteeksi, ettei ollut ollut parempi isä minulle. Sen sanominen minulle oli vienyt häneltä yli 30 vuotta ja se oli tarvitsemani parantava voima ja todiste rakkaudesta. Voisin hyväksyä sen ja siirtyä eteenpäin tai olla vihainen ja torjua tämän lahjan, koska se oli liian pieni ja liian myöhään. Valitsin hyväksyväni sen, kiitollisena siitä, että hän rakasti minua riittävästi löytääkseen rohkeutta sanoa sen.


Nyt tiedän kera ymmärryksen, mikä tulee kokemuksista, kera viisauden mikä tulee iän myötä ja kera myötätunnon mikä tulee vanhempana olemisesta, että isäni rajoitukset olivat hänen lahjansa minulle.

Valitsemme omat vanhempamme, myös etäiset, loukkaavat, poissaolevat tai haavoittuneet isät, jotta voimme parantaa itsemme. Uskomus, että isän pitäisi olla ___ (täytä tyhjä kohta), laittaa parantumistaakkamme hänelle ja rajoittaa kykyämme oppia ja parantua yhteisestä matkastamme.


Oli hän sitten kamalan väkivaltainen tai rakastavan lempeä, siihen oli syy, että valitsimme hänet, ja sitten kun voimme olla myötätuntoinen ja anteeksiantava hänelle ja itsellemme, voimme päästää irti vihan ja pettymyksen elämästä ja hyväksyä hänet sellaisena, kuka hän on - ihminen joka tekee parhaansa sen kera, mitä hänelle on opetettu ja mitä hän osaa.


Riippumatta siitä oliko isäsi hyvä vai surkea, hän on osa sieluryhmääsi, tärkeä osa parantumismatkaasi ja yksi peili parantumisestasi.Kuilusukupolvet


Jokainen sukupolvi valmistelee tietä seuraavalle, virrassa mikä ei aina ole eteenpäin liikkuva, positiivinen ja kohottava. Joskus virta pysähtyy ja näyttää menevän taaksepäin, joten jokin sukupolvi näyttää tekevän asioista pahempia eikä parempia. Sitten seuraavalla sukupolvella on kaksi tehtävää: "nollata" edeltäjänsä energia ja tehdä työ, mitä se tuli tekemään.

On "kuilusukupolvia", joiden tarkoituksena on saada aikaan valtava muutos, ja he tekevät sen luomalla niin voimallisia esimerkkejä siitä, mitä tarvitsee muuttaa, että jokainen on samaa mieltä eikä kyseenalaista sitä.Näimme tätä indigojen osalta, joiden energiaa on tullut ainakin kolmen sukupolven kautta (heitä oli läsnä aiemmin, mutta viimeiset kolme sukupolvea pystyivät aktivoimaan sen). 1960-, 1980- ja 2000-luvun alun maailma näytti olevan korjauskelvottomasti rikki ja kuitenkin paljon muutosta on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen aikana ja paljon nopeammin kuin koskaan ennen. Indigoenergialla on lopultakin jalansijaa, mutta vain koska muutostarve oli niin selkeä ja se vaikutti niin moniin ihmisiin, että mikä tahansa oli parempi kuin se, mitä meillä oli, ja oli vain vähän muutosvastarintaa.


Kuilusukupolvilla on voimallinen tarkoitus maailman ylösnousemusmatkan virrassa ja se on luoda niin paljon kaaosta ja tuskaa, että se herättää maailman heitä vastaan ja yhdistää kaikki yhteiseen tarkoitukseen. Heistä tulee haastavimpia opettajiamme ja kuitenkin heidän tarkoituksensa on käynnistää se muutos, mitä vastaan he näyttävät toimivan. Heidän luomansa energiavärähtely sallii "joko/tai"-reaktion ja jokainen alkaa etsiä ratkaisua heidän saamiseksi pois tästä värähtelystä ja sen haasteista. Niin suuren muutoshalun myötä polku on avoin tulevalle sukupolvelle ja sen tuomille uusille energioille.


Siihen saakka kunnes opimme olemaan voimaantuneita ja valaistuneita transformoijia, tarvitsemme näitä kuilusukupolvia tekemään asioista niin epämukavia, että siirrymme pois mukavuusalueeltamme, motivoidumme tekemään jotain ja mikä tärkeintä, yhdistymään yhteisessä tarkoituksessa. Kuten Maan energiaprojektissa, jonka olen aloittanut, olemme hyvin voimaantuneita, silloin kun teemme yhteistyötä.


Kuitenkin vaaditaan jokin voimakas ja horjuttava tapahtuma auttamaan meitä siirtymisessä yhdistyneeseen, tarkoitukselliseen ja tavoitteelliseen transformaatioon. Niinpä "kuiluntekijöitä" vastaan olemisen sijasta, olkaa sen muutoksen puolesta, minkä haluatte nähdä maailmassa. Sitten yhdistäkää aikomuksenne toisten samanmielisten ihmisten kanssa ja työskentelemällä yhdessä luomme maailman, mikä tiedämme mahdolliseksi kaikille.

27.6.2011

KOULU - ELÄMÄN OPPILÄKSYT


Maitreyaa kanavoinut Margaret McElroy
1.6.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo LaineOlette tulleet maatasolle käydäksenne koulua. Kyllä, vaikka olette aikuisia, maataso on koulu ja siellä on luokkia ja opettajia. Jokainen luokka on oppitunti. Matematiikan englannin, fysiikan ja urheilun sijasta oppitunteja tässä koulussa ovat kärsivällisyys, pelosta irtipäästäminen, ymmärrys, myötätunto jne. Olette kaikki oppilaita, jotka oppivat elämästä ja siitä, miten pelataan peliä, sillä elämä on peliä ja kun olette oppineet, miten sitä pelataan, elämästä tulee helpompaa.


Aineet joita opitte tässä koulussa, olette valinneet ennen syntymäänne. Jokaisella ihmisellä on erilaiset oppitunnit, joten kenenkään oppitunnit eivät ole samoja kuin toisen. Opettajia ovat ihmiset, joita tulee elämänne, ja heidän läsnäolonsa näyttää teille asioita, joita ehkä ette halua nähdä tai joita haluaisitte paeta.Jos siirrytte pois jonkun opettajan luota, koska ette pidä hänestä tai pelkäätte häntä, toinen opettaja tulee elämänne, sillä tämä ihminen ei ole tärkeä, vaan oppitunti.Suurin oppitunti, joka voidaan oppia, on kiintymättömyys elämän aineellisia asioita ja oman elämän ongelmia kohtaan. On kyse sitten lapsista, vanhemmista, ystävistä tai tavaroista, kiintymättömyys on avain oppineisuuteen.


Ei voi oppia elämästä, kun on tunteellisesti mukana omissa tai toisten ongelmissa. Sitten kun on kiintymätön ja vapaa tunteista, niin silloin ja vasta silloin voidaan tulla intuitiivisemmaksi ja nähdä ongelmiin vastauksia, joita ei voitu nähdä aiemmin.


Usein ette näe opettajia elämässänne, koska ette ole harjaantuneet sen tekemiseen. Kanavallani oli monta opettajaa, joilla oli Vesimies aurinkomerkkinä ja moneen vuoteen hän ei voinut nähdä, että he olivat opettamassa tunteellista kiintymättömyyttä.

Hänen äitinsä, ensimmäinen poikaystävänsä ja ensimmäinen aviomiehensä olivat Vesimiehiä ja hänen toisen aviomiehensä nouseva merkki oli Vesimies. Vasta toisen aviomiehen kanssa hän tiedosti, että tämä oli opettaja hänelle. Hän ei pystynyt näkemään sitä yli 50 vuoteen.


Keitä vedät jatkuvasti elämääsi? Mitä aurinkomerkkiä näytät vetävän puoleesi? Katso, mitä tuo aurinkomerkki edustaa ja näet yhden oppituntisi.


On myös oppineempia opettajia. Nämä ihmiset ovat astrologeja, jotka ovat intuitiivisia. He ovat oppineet erityistietoa mahdollistamaan teille oppimisen itsestänne ja elämänne suunnitelmasta ja he voivat tehdä kouluopinnoista paljon nopeampia. Monet ihmiset syntyvät ja kuolevat edes tietämättä koulusta ja opettajista.Te ette koskaan lakkaa oppimasta. Syntymästä kuolemaan elämä on koulua. Joidenkin ihmisten on toistettava tiettyjä aineita uudestaan ja uudestaan, usein heidän täytyy tehdä tätä monissa elämissä, ennen kuin he ovat vapaita oppitunneistaan. Se ei ole helppoa, mutta kun oppii, tieto kasvaa ja opittuaan jonkin oppitunnin se hyvin harvoin toistuu.


Kysy itseltäsi: "Mitä ovat oppituntini täällä maatasolla? Mitä olen täällä oppimassa?"

Kun olet saanut nuo vastaukset, sitten ja vasta sitten voit palata kotiin, todelliseen kotiin meidän kanssamme. Monet tuntevat sen taivaana, henkenä, toisena maailmana, mutta miksi tahansa kutsutkin sitä, palaat kotiin etkä koskaan enää palaa maatasolle. Kannattaa oppia, koska ei enää koskaan tarvitse palata.


Maitreya

VINKKEJÄ KESÄKUUN VUORISTORATAAN


Kahdentoista neuvostoa kanavoinut Selacia
12.6.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo LaineHuomautus Selacialta: "Tämän Kahdentoista neuvoston viestin on tarkoitus puhua epätavallisesta jaksossa tässä ja seuraavassa kuussa - kolme pimennystä tapahtuu reilussa neljässä viikossa. Jo yhden pimennyksen aikana on usein merkittävää tasapainotusenergiaa ja suuria muutoskatalyyttejä.


Jumalaisina muutoksentekijöinä olemme täällä auttamassa luomaan positiivisia muutoksia valontäyteisemmän maailman puolesta. Roolinamme on myös auttaa toisia työskentelemään näiden muutosten kanssa ja olla tervejärkisyyden ääni maailmassa, joka näyttää kääntyneen ylösalaisin. Neuvoston viesti antaa avainehdotuksia siihen, miten lähestymme tätä jaksoa ja löydämme enemmän rauhaa."


Tämä kuukausi on täynnä vahvistuneita energioita ja odottamattomia kehityssuuntia, jotka tuntuvat sekä henkilökohtaisella että planeetan tasolla. Luultavimmin tunnette tämän energian vaikutukset elämässänne, kun yritätte liikkua eteenpäin ja toteuttaa sekä pieniä että suuria tehtäviä.


Miten toimitte näiden energioiden kanssa taitavasti? Miten selitätte asioita rakkaillenne, silloin kun teillä on haastava hetki ja sopeudutte ylös ja alas kulkevaan energiavuoristorataan?Seuraavassa on joitain vinkkejä tämän kuukauden loppuosan kulkemiseen. Sallikaa näiden ideoiden suodattua sisällänne, kun luette niitä ja panette talteen myöhempää käyttöä varten. Voitte olla paras ystävänne ja päästä käyttämään voimakkaita työkaluja, jotka auttavat ajelunne tasoittamisessa.


Taustana on hyödyllistä muistaa, että elätte ainutlaatuista aikaa historiassa. Se vallankumouksellinen ja transformatiivinen muutos mitä nyt tapahtuu ympäri planeettaa, ei olisi voinut tapahtua aiemmin. Aika ei ollut oikea niille merkittäville uudistuksille, joita on tekeillä tänä päivänä.


Kuin siemen maassa, joka ajan kuluessa kasvaa kypsäksi hedelmäksi, transformaation siementen täytyy kypsyä. Näette kypsymistä kaikkialla. Joinain päivinä saatatte tuntea innostusta ja kiittää siitä, että elätte nyt. Toisina päivinä kyseenalaistatte sen, oletteko varustautunut nopeasti kulkevaan muutosvuoristorataan.

Kenties haluatte hidastaa sitä tai päästä pois vähäksi aikaa. Te ette voi tietenkään pysäyttää vuoristorataa - miten voitte siis ajella sillä taitavammin?

Suuntaviivoja taitavaan navigoimiseen


* Olkaa hyvissä väleissä odottamattomien kehityssuuntien kanssa.

Ajankohtainen energiajakso on täynnä kaarteita ja käännöksiä. Asioita jotka näyttävät tavallisuudesta poikkeavilta, tapahtuu omassa ja toisten elämässä. Tapahtuessaan ne voivat yllättää teidät. Kuitenkin useimmat asiat itse asiassa kumpuavat aiemmin liikkeelle laitetuista energioista.

Onnettomuuksia ei todellisuudessa tapahdu sillä tavalla, kuin olette oppineet ajattelemaan niitä. Niitä esittää jumalainen orkesteri. Monta kertaa ymmärrätte täysin syyn jonkin tapahtumiseen vasta paljon myöhemmin.

* Kehittäkää lisää kärsivällisyyttä.

Teistä ehkä tuntuu, että olette jo hyvin kärsivällinen - jopa kärsivällisempi kuin kukaan muu tuntemanne. Voitte tosiaan tulla vielä kärsivällisemmäksi ja se on tärkeää edistymisellenne henkisellä polulla. Kutsukaa korkeampaa viisauttanne työskentelemään kanssanne lisäkärsivällisyyden kehittämisessä.

Hyvä paikka aloittaa on tulla tietoiseksi kerroista, jolloin haluatte pakottaa jonkin lopputuloksen tai kun pakkomielteisesti kysytte, milloin jokin tapahtuu.

Tehkää aloite positiivisten muutosten tekemisessä. Tehkää asioita, vaikkeivät muut ympärillänne tekisikään niin. Jumalaisena muutoksentekijänä olette usein eturintamassa. Tämä merkitsee, että olette usein muutaman askeleen edellä muita. Ystävillänne ja perheellänne on oma polkunsa ja aikataulunsa.

Haluatte luonnollisesti heidän edistyvän ja oppivan niin kuin te. Välttäkää kuitenkin heidän tuomitsemistaan siitä, missä kohtaa he ovat nyt. Etsikää oma kielenne selittämään näiden aikojen energioita. Voitte perustaa sen toisilta kuulemaanne viisauteen, mutta teidän kannattaa ilmaista asiat omilla sanoillanne.

Pitäkää mielessä myös yksilölliset erot. Ette pysty keskustelemaan henkisistä asioista samalla tavalla kaikkien kanssa. On parasta räätälöidä jokainen keskustelu sen ihmisen mukaan, jonka kanssa puhutte. Ottakaa lukuun myös tuon ihmisen ymmärrys ja hänen ajankohtainen mielentilansa.

Kutsukaa sisäistä viisauttanne näyttämään teille optimaalinen ajoitus ja keskustelun sisältö. Jos valitsette väärän ajan tai yritätte keskustella jostain, mitä henkilö ei ole valmis kuulemaan, te ette saa haluttuja tuloksia.


* Muistakaa, että te ette ole yksin vuoristoradassa.

Silloin kun teillä on stressaava päivä tai teillä on kriisi, on helppoa tulla itsekeskeiseksi. Voitte unohtaa, että olette vain yksi miljardeista ihmisistä, joita tänä päivänä elää - jokaisella heistä on omat haasteensa.

Kriisinne hetkellä te olette tietysti teitä varten. Yritätte ratkaista asiat parhaan kykynne mukaan. Yritätte muistaa myös kaiken, mitä olette oppineet polkunne varrella. Viisas itsenne tietää, että kriisinne on väliaikainen ja että tulevaisuudessanne on kirkkaita asioita. Ihmisitsenne saattaa kuitenkin unohtaa.

Silloin kun olette kriisissä ja kohtaatte toisia marketissa tai puhelimessa, saatatte unohtaa, että myös heillä on haasteita elämässään nyt. Ketään ei ole vapautettu siitä. Tehkää voitavanne estääksenne henkilökohtaista kriisiänne värittämästä vuorovaikutustanne toisten kanssa.

Korkein polkunne jumalaisena muutoksentekijänä on olla ystävällinen itsellenne ja toisille - riippumatta siitä, oletteko onnellinen vai kriisissä.


* Tarkkailkaa tunteitanne.

Tulkaa tietoiseksi siitä, mitä tunnette ja milloin tunnette. Vain te voitte tehdä tämän ja se on tehtävä läsnä olevassa ajassa ollakseen hyödyllisintä. Silloin kun olette kosketuksessa vihanne kanssa, on helpompaa muuntaa tuo tunne, ennen kuin toimitte sen mukaan ja vahingoitatte jotakuta. Älkää pelätkö tunteitanne.

Tunteet ovat työkalu henkiseen kasvuunne - opetelkaa työskentelemään niiden kanssa taitavasti. Älkää olettako toisten tietävän, miltä teistä tuntuu, silloin kun järkytytte. Opetelkaa kommunikoimaan tunteenne syyttämättä ja ilman odotuksia. Kun teette sen, teillä on luultavammin harmoniaa toisten kanssa.


Kun jatkatte jumalaisen luontonne löytöretkeä, ympäröimme teidät rakkaudellamme ja siunauksillamme. Olemme Kahdentoista neuvosto.

KYSYMYKSIÄ MESTAREILLE 31.5. - 7.6.2011

Henkimaailman mestareita kanavoinut Toni Ann Winninger
31.5. - 7.6.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine


Kysymys:
Mestarit, suurimman osan elämästäni olen tuntenut tarkastelevani tapahtumia ulkopuolelta tai yläpuolelta sen sijaan, että olisin suoraan osallisena niissä. Se alkoi lapsena ja jatkuu nyt aikuisena.

Tunnen usein irrallisuutta ja vasta äskettäin, maadoittavan Reiki-session jälkeen aloin tuntea olevani ikään kuin läsnä kehossani enkä missään toisessa ulottuvuudessa, mikä on "todellisempi" kuin tämä paikka.

Onko tämä jotain, mitä minun on tarkoitus kokea tässä elämässä, vai onko se epäterve olotila, joka minun pitäisi yrittää korjata? Yritän olla mukana, aktiivinen ja ystävällinen ihmisille, mutta usein minusta on vaikeaa olla täysin yhteydessä ihmisiin ja tilanteisiin. Tunnen voivani yhdistyä heidän energioihinsa mutten heidän persoonaansa.
-Daniel, Sveitsi


Vastaus:
Sieluja tulee maan päälle monista syistä ja saamaan hyvin vaihtelevia kokemuksia. Olit epäröivä tämän elämän suhteen, joten et sitoutunut täysin kaksinaisuuteen perustuviin oppitunteihin. Aistimukset leijumisesta ovat tulosta siitä - kuten olet todennut - ettet ole konkreettisesti maadoittunut ihmistasolle. Olotilassasi ei ole mitään väärää, ellet halua fyysisempää kokemusta - missä tapauksessa sinun täytyy maadoittua lisää.


Maadoittuminen on tietoisuustila, minkä sanelee tietoisuutesi värähtelytason. Jos haluat jakaa ihmiskehosi värähtelyn, olet "läsnä" jokaisen solun kolmannen ulottuvuuden raskaudessa. Silloin kun haluat olla yhteydessä ei-fyysisten henkien kanssa tai fyysisyyteen rajoittamaton, leijut eri tasolla. On mahdollista muunnella tilaa, mutta se voi johtaa hämmennykseen.


Reiki-sessio toi maan ja universaalin energian siihen astiaan, mikä on kehosi. Se antoi sinulle tunteen täydellisestä ihmiselämästä. Jos haluat jatkaa tämäntyyppisen palautteen saamista kaksinaisuuden tyylisestä elämisestä, tuo sisään fyysisiä energioita säännöllisesti ja ne sallivat sinulle tuon fokuksen.


Pystyt yhdistymään ihmisten energiaan paremmin kuin heidän fyysisiin ominaisuuksiinsa, koska leijuessasi sekoitut niihin energioihin, jotka yhdistävät heidät ei-fyysiseen puoleensa. Persoona edustaa sielun maallista puolta ja vaatii kaksinaisen energian havaitsemista.


Kumpikaan elämäntapaa ei vaadita sielun matkalta. Oppiminen voi tapahtua vain maadoittuneessa tapahtumapaikassa. Sinulla on vapaus valita paikkasi.


Kysymys:
Mestarit, kiistän usein itseni ja tekemäni päätöksen, vaikka päätinkin tehdä jotain. Tunnen, että menetän vilpittömyyteni eikä kukaan usko minua enää. Olenko oikealla polulla? Mitä minun pitäisi tehdä seuraavaksi? -June, Singapore


Vastaus:
Milloin viimeksi havaitsit olevasi täysin ilman pelkoa? Milloin saatoit totuudellisesti myötää, että sinulla oli luottamusta itseesi ja omiin päätöksiisi? Milloin viimeksi kuuntelit intuitiotasi ja luotit siihen? Oletko koskaan tuntenut tietäväsi, kuka olet? Vaihtelusi edestakaisin johtuu siitä, ettet tunne sinun tarvitsevan ottaa vastuuta päätöksistäsi.


Ensimmäiseksi sinun täytyy herätä ja olla läsnä hetkessä. Silloin kun huomiosi on vain siinä, mitä teet juuri nyt, et edes ajattele menneisyyttä tai tulevaisuutta. Tämä sallii sinun päästä tunteisiisi ja katsoa, mitä sisäinen itsesi, korkeampi itsesi, kertoo sinulle oikeaksi asiaksi tuolla hetkellä. Sivuuta se, mikä on ehkä ollut oikein tai väärin sinulle menneisyydessä.


Jos "sanasi" siitä, mitä aiot tehdä tai mitä ajattelet, eivät koskaan pysy samana, ihmiset sivuuttavat sinut epäluotettavana. Luottaisitko ihmiseen, jonka halukkuus sinun auttamiseesi muuttuu? Jos et tiedä, mitä uskot, et voi kertoa sitä kenellekään muulle, ja vaikutat esittävän eri näkemyksiä eri ihmisille, mikä useimmista vaikuttaa siltä, että pyrit olemaan epärehellinen.


Polkunasi on oppia tuntemaan itsesi ja kykysi. Yhdisty sieluusi, tuohon tunteeseen ehdottomasta rakkaudesta sisälläsi. Kysy aina, mitä tunnet jostain tilanteesta - älä, mitä ajattelet siitä. Anna päätöstesi tulla tuntemuksistasi. Älä anna yhteiskunnasta virtaavan ristiriitaisen informaation vaikuttaa itseesi. Aina kun on useampi ihminen, on monia ajatuksia siitä, mitä sinun pitäisi tehdä. Ota vastuu elämästäsi ja siitä tavasta, millä aiot elää sitä - se on polkusi.


Kysymys:
Mestarit, voitteko antaa jotain esimerkkejä siitä, mitä oppitunteja on tarkoitus oppia köyhyydestä, syövästä (mihin aiotaan menehtyä), hyökkäyksen kohteeksi joutumisesta, raajojen menettämisestä, henkisestä vammasta, maanjäristyksistä?

Niissä ei ole selviä oppitunteja, vaan ne näyttävät olevan jotain, minkä sielu vain haluaa kokea. Ymmärrän, että sielu ehkä haluaa kokea, miltä tuntuu kuolla syöpään, mutta mitä siitä on tarkoitus oppia? Vai onko pointtina vain kokeminen? Jos sieluni on päättänyt, että kuolen syöpään, niin minulla ei ole aineessa vaihtoehtoa enkä voi välttää sitä edes positiivisella ajattelulla - niinkö?

Se saa meidät näyttämään osallistumattomilta pelinappuloilta, joilla ei-fyysiset sielut pelaavat. Tiedän, että olemme oma sielumme, mutta siitä on vähän lohtua ollessamme täällä. Voimmeko muuttaa tai luoda todellisuuttamme ja miten? Käyttäen Abrahamin periaatteita? -Tanudja, AustraliaVastaus:
"Selvässä" on kyse havaintotavasta. On oltava vaikutetun ihmisen/sielun sisällä kokeakseen sen, mitä se tuntee. Voimme älyllisesti tietää, mitä toinen tietää, mutta emme voi koskaan saada aistimusta hänen sisäisistä tuntemuksistaan ja siitä, mitä hän oppii elämäntilanteistaan.


Tapahtumissa mitä olet maininnut yllä, on satoja tilanteita, joita kehittyy kustakin juuriaiheesta. Sanotaan, että olet maanjäristyksessä. Saatat menettää fyysisen elämäsi ja toiminta kehosi siirtymässä ja sen ympärillä voi testata itsesi hyväksyntää, pelkojasi, epäilyksiäsi ja tietoasi. Se voi olla rauhallinen, pelokas, nopea tai ahdistavan hidas. Saatat palata Kotiin välittömästi, luoda väliaseman itsellesi tai päättää pysyä maisemissa inkarnoitumattomana sieluna saattaaksesi loppuun jonkun tehtävän tai etsiäksesi kostoa havaitulle vääryydelle.


Oppituntiin voi liittyä selviytyminen kera kasan syyllisyyttä ja "olisi pitänyt" -ajatuksia, mikä luo helvetin sinulle, kunnes pystyt selvittämään tunneoppitunnit. Työsi saattaa liittyä selviytyjien parantumisen auttamiseen henkisesti ja fyysisesti. Tai mahdollisesti sinun täytyy kokea kaikkien rakkaidesi hylkäämäksi tuleminen. Kuten voit nähdä, mikään ei ole ehdotonta tai yksinkertaista ja yksi ihminen voi kokea useita esimerkkejäsi yhdessä elämässä maan päällä.


Sielulla on kyllä valinnanvapaus siinä tavassa, millä se elää elämänsä. Se voi valita olla aktiivinen osallistuja, oppia ja käyttää tietoa siirtyäkseen eteenpäin tai se voi valita olla ajopuu, joihin aallot iskevät. Abraham ja muut ovat antaneet polkuja mahdollisten muutosten luomiseen.


Kysymys:
Mestarit, olen nyt vuosia kommunikoinut päivittäin hyvin rakastavan ja kauniin hengen kanssa henkimaailmasta. Tunnen, että välillämme on hyvin syvä ja voimakas rakkausside. Aivan alusta saakka kohtaaminen on ollut hyvin positiivista ja valontäyteistä.

Kommunikoimme kosketuksen kautta, mutta haluaisin kovasti pystyä kommunikoimaan enemmän hänen kanssaan, mutten tiedä miten. En näytä edistyvän kovasti ja alan miettiä, estänkö sen kenties joillain tiedostamattomilla peloilla tai epäilyksillä.

Haluaisin myös kovasti tietää, miksi tämä henki on lähestynyt minua ja mikä tämän kaiken tarkoitus on? Voisimmeko olla kaksoissieluja? Kaikkia neuvojanne ja opastustanne arvostetaan kovasti.
-Anita, Suomi


Vastaus:
Henget (sielut valosta tai Kotoa) tulevat ehdottoman rakkausenergian kera, missä ne ovat olemassa. Kaikki sielut, myös sinä, tulevat samasta Lähteestä ja sisältävät samaa perusenergiaa. Silloin kun kontakti otetaan, pystytte tuntemaan tuon ykseyden. Jos pääsette fyysisen ulkonäön yli, tämä on mahdollista aistia ja tuntea myös kahden ihmisen välillä.


Silloin kun suunnittelit matkaa maan päälle, joku ryhmäystävistäsi sanoi, että hän pysyisi kosketuksissa, yrittäisi auttaa sinua muistamaan vähän kyvyistäsi ja "kuiskaisi" sinulle tarvittaessa. Yksi vahvuuksistasi on ollut kyky ottaa yhteys ulottuvuuksien läpi fyysisestä ei-fyysiseen. Tämä on alku. Ystäväsi ei ole kaksoisliekkisi, vaan sieluryhmäsi jäsen - tai sielunkumppani - joka auttaa sinua koulutuksessasi.


Sinulla on mielessäsi, että kommunikointi merkitsee sanoja, mutta siihen sisältyy myös ajatuksia ja tunteita. Kokeile ystäväsi kanssa näitä muita kommunikointimuotoja. Esitä kysymyksiä ja tunne vastaukset. Estät pääsyn lisäyhteyteen, koska sinulla on näitä ennakkoajatuksia verbalisoinnista. Hengillä ei ole äänihuulia, mutta hyvin voimakkaita ajatusheijastuksia. Selkeytä mielesi ajatuksista ja käsitteistä ja "puhu".


Kysymys:
Mestarit, olin ei-fyysisessä kaukosuhteessa vuosikymmeniä erään miehen kanssa, joka veti minua lähelle ja piti minua kaukana samanaikaisesti. Olin täysin tietoinen, ettei suhde ollut ehjä, mutta minut kasvatettiin tuntemaan syyllisyyttä ja arvottomuutta ja meillä oli valtavan voimakas mielen yhteys. En ollut varma, voisinko odottaa enemmän rakkaudelta tuskallisessa elämässäni.

Katkaisin suhteen vuosia sitten, mutta hän ei lakkaa väijymästä minua. Hän sanoi minulle, ettei koskaan lakkaa tunkeutumasta elämääni eikä anna minun unohtaa itseään. Myönnän avanneeni itse oven lähettämällä suruvalitteluni hänen vanhempiensa kuolemasta jne., mutta minulla ei ollut mitään aikomusta palata puolittaiseen olemiseen odottamaan miestä, joka näyttää rakastavan minua, mutta on varastanut vuosia minulta.

Olen "hullu potilas" luonteeltani, mutta lopulta käsitin, että kadotin itseni, ja keräsin rohkeuteni ja siirryin eteenpäin. Mutta hän jatkaa minun moukaroimistani syyllisyydellä siitä, että meillä on keskeneräisiä asioita, ja hän käyttäytyy, kuin hän olisi vihaisen ja epäreilun käyttäytymiseni loukattu uhri. Kieltäydynkö oppimasta jotain oppituntia?

Kertokaa minulle, olenko erehtynyt halussani toivoa hänelle hyvää ja jatkaa eteenpäin ilman lisäkontakteja, kuten minusta tuntuu parhaimmalta, vai onko kohtalonani jatkaa hänen kanssaan koko elämän ajan karman tai jonkin vuoksi, kuten hän näyttää toivovan? -Junie, Kanada


Vastaus:
Olemisesi on täydellinen esimerkki elämänoppituntien selvittämisestä. Valitettavasti sinun kannaltasi, olet sekoittanut ne kaikki yhteen saadaksesi massiivisen, samanaikaisen kokemuksen sen sijaan, että tekisit niitä yksi kerrallaan. Lähtökohta josta työskentelet, on se, mitä ajattelet itsestäsi. Miten hyväksyt sen, kuka olet? Kunnioitatko omia kykyjäsi vai myönnytkö aina toisen ihmisen tahtoon? Ja silloin kun uusi esimerkki samasta oppitunnista ilmestyy, tunnistatko sen vai täytyykö sinun aloittaa taas alusta?


Sinulla on tarve olla tarvittu. Se kumpuaa niiden vahvuuksien hyväksymättömyydestä, joita on sisälläsi. Olet vartioinut tarkasti lapsuutesi uskomusjärjestelmiä ja säilyttänyt ne. On aika tutkia niitä ja poistaa ne, jotka eivät enää palvele sinua. Et voi siirtyä eteenpäin, kun roikut kiinni menneisyydessä.


Tämä mies ei rakasta sinua. Hän ei ole koskaan rakastanut sinua minkään muun vuoksi kuin sen mielihyvän, mitä hän saa siitä, että toteutat hänen pienimmänkin toiveensa. Hän saa tyydytystä kontrolloinnista ja pelosta. Hän voi aistia, kun sinulla on epäilyksiä tai pelkoja ja se sytyttää hänet. Hän rakastaa nukketeatterin esittämistä. Otit hänen kommunikointinsa rakkautena ja huolena. Tämä tyydytti huomiontarvettasi. Mutta sait vain vahvistusta sisään rakennetulle syyllisyydellesi ja arvottomuudellesi. Hän ei ole koskaan ollut uhri - sinä olet.


Uudista se vahvuus, mikä teki suhteen katkaisemisen mahdolliseksi aiemmin. Sinulla ei ole mitään opittavaa häneltä, paitsi miten etäännyttää itsesi hänen vaatimuksistaan. Ala olla piittaamatta hänestä ja kaikista hänen kontaktiyrityksistään. Poista se syyllisyys, mitä hän yrittää tarjota sinulle. Näe hänen tekonsa siksi, mitä ne ovat - epätoivoinen vetoomus sallia hänen edelleen kontrolloida elämääsi. Jos haluat uuden olemisen, katkaise hänet kylmästi irti - EI mitään kontaktia, ei mitään tunnustamista, että häntä edes on olemassa. Lopulta viesti menee hänelle perille. Se auttaa, jos estät hänen sähköpostinsa ja puhelunsa ja palautat kaiken kirjoitetun kommunikoinnin. Mutta kyse on edelleen sinun valinnastasi.


Kysymys:
Mestarit, minulla on usein unikävelytyyppisiä painajaisia, joissa herään ja ajattelen, että ihmisiä on makuuhuoneessani jonkin aikaa, ennen kuin palaan tajuihini (yleensä noustuani ylös sängystä ja sytytettyäni valon tutkiakseni huoneen).

Hiljattain kyse on ollut hahmosta sänkyni yläpuolella ja kehosta patjassani, mikä oli kamalaa. Toisilla kerroilla se on vähemmän äärimmäistä, mutta tunkeutumista makuuhuoneeseeni silti. Tätä on jatkunut jonkin aikaa. Voisitteko antaa selityksen? Onko kyse vain stressistä? Kiitos!
-Louisa, USA


Vastaus:
Sinä ehkä kutsut sitä unikävelyksi, me kutsumme sitä matkustamiseksi, kun kehosi nukkuu. Sielu kyllästyy, jos sen täytyy pysyä täysin fyysisessä kehossa, silloin kun tämä käy läpi välttämätöntä uudistumisprosessia (uni). Sielusi ratkaisu on säilyttää minimaalinen kontakti kehoon sen pitämiseksi elossa ja toimivana ja lähteä tutkimaan toisia oppitunteja ja käymään ystävien luona.


Jos kehotietoisuus tiedostaa tämän prosessin aikana, sitä kutsutaan kehostairtautumiskokemukseksi. Sinulla on harvoin tällaisia. Useimmiten aistimuksesi johtuvat siitä, että kehotietoisuutesi herää, ennen kuin sielusi on täysin integroitunut taas kehoosi. Säilytät varjon hengistä, joiden luona olet juuri käynyt, pitkittyneenä verkkokalvon kuvana fyysisessä osassasi.


Tämä on vähän kuin kerros siitä, missä olet ollut, sen päällä, missä olet nyt. Ajattele astuvasi projektorin eteen, joka näyttää lomavideota kehollasi, kun tiskaat tai teet jotain muuta läsnä olevassa hetkessä. Jos keskityt toimintaasi, olet keittiössä. Jos keskityt videoon, olet rannalla.


Ainoa aiheutettu stressi on reaktiosi tähän tapahtumaan. Nämä tapahtumat eivät voi vahingoittaa sinua fyysisesti. Rentoudu, nauti videoista ja katso, voitko muistaa, kenestä saat viime vilahduksen, kun hän häviää pois.

UUSI MAA NOUSEE - SEIKKAILUJA UUDESSA TIETOISUUDESSA


Kirjoittanut Celia Fenn
Kesäkuu 2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine


Ajan hallitseminen ja rakkaus- ja tukienergian syleileminen:

kuunpimennys 15.6. ja Stonehengen supergalaktisen portaalin aktivoiminen kesäpäivänseisauksessa 21.6.


Viime kuukaudet, aina Maya-kalenterin yhdeksännen aallon alkamisesta saakka, arkkienkeli Mikael on puhunut ajan mestariksi tulemisen käsitteestä. Tämä johtuu siitä, että tässä moniulotteisen tietoisuuden uudessa todellisuudessa meillä ei ole varaa kiinnittyä yhteen kalenteriin tai yhteen tapaan mitata tai luoda aikaa.

On monia tapoja työskennellä virtaavien aikajaksojen ja niiden voimakkaiden energioiden kanssa, joita virtaa Galaktisesta keskuksesta ja jotka ovat moottori tietoisuuden galaktiselle ja planetaariselle kehittymiselle.

Voimakkaimmat energiat löytyvät tulevasta täydellisestä kuunpimennyksestä 15.6. ja päivänseisauksesta 21.6. Nämä kaksi "aikamerkkiä" opastavat ihmistietoisuuden uudelle tiedostamis- ja yhdistymistasolle.


Se aikavirtaohjelma jota käytän puhuakseni tämän tapahtuman tärkeydestä, on uuden todellisuuden astronomologia-tiede - uusi tapa tarkastella maan ja ihmiskunnan kehitystä taivaan tähtikarttojen kautta ja sellainen kartan, mihin sisältyy 13 huonetta konventionaalisen astrologian 12 huoneen sijasta.


Kolmattatoista huonetta kutsutaan nimellä Ophiucus ja se osuu alueelle Skorpionin lopun ja Jousimiehen alun välillä. Ophiucus merkitsee yksinkertaisesti käärmeen pitäjää ja tälle tähtijärjestelmälle on tunnusomaista parantavat ja mestariparantavat energiat ja Aesclepiuksen, Imhotepin ja Käärmejumalattaren arkkityypit! Täytyy myöntää henkilökohtainen kiinnostus tähän huoneeseen, koska oma syntymäpäiväni 8.12. merkitsee, että edustan tätä 13. huonetta ja kaikkea, mitä se merkitsee uusissa energioissa.


Ensisijaisesti Ophiucus on parannuksen ja maailmanlaajuisen parannuksen energiaa - energiaa joka tukee, ravitsee ja parantaa. Mutta on myös mielenkiintoista, että Imhotep tunnettiin mestarirakentajana ja arkkitehtinä ja joissain kuvauksissa hänen ansiokseen luetaan Suuren pyramidin suunnittelu ja rakentaminen.


Tämä on kiinnostavaa, koska täydellisen kuunpimennyksen ja päivänseisauksen asetelmat aktivoivat Stonehengen supergalaktisen portaalin tai "nollaa" kellon Stonehengen pyhällä paikalla, maapallon harmonisoimiseksi Galaktisen keskuksen kanssa, ja tämä nollaus välitetään kaikille pyhille paikoille, jotka toimivat planetaarisen supertietokoneen solmuina, mukaan luettuna Gizan pyramidikokonaisuus.

Tämä varmistaa, että maaplaneetta on täysin liikeradalla kohti 2012-harmoniaa uuden valoajan kanssa, mitä kutsutaan myös ylösnousemukseksi.


Tämä on varmasti upea tapahtuma ja jotain juhlimisen arviosta. Samalla kun muu maailma on kietoutunut tuhoon ja hävitykseen ja odottaa maailmanloppua, me voimme nähdä täysin selvästi, että olemme täysin raiteilla galaksin ja planeetan uudestisyntymiseksi uuteen valoaikaan, mikä saatetaan loppuun joulukuun päivänseisauksessa 2012.


Minulle on tärkeitä, että Ophiucus on parantava ja tukeva energia ja galaktisten taajuuksien kanssa harmonisoitumisen energia. Hyvin monet ihmiset joiden kanssa puhun tai jotka kirjoittavat minulle, valittavat tuettomuuden tunnetta monilla tasoilla. Kyllä, luultavasti koska on eletty yksittäisen kalenterin tai aikajaksoteknologian mukaan, josta puuttuu täysin tämä parantava ja tukeva energia.

Kun siirrymme tietoisuuteen eläinradan parantajasta ja siitä, miten nämä energiat toimivat kanssamme, voimme kanavoida näitä energioita elämäämme tavoilla, jotka parantavat ja tukevat muutoksiamme.


Tämä on se energia, mitä olemme etsineet ja odottaneet ja se on täällä tukemassa meitä matkamme seuraavassa vaiheessa. On todellakin aika juhlia!


Puhutaanpa siis Stonehengen merkityksestä näille tuleville taivaallisille ja planetaarisille tapahtumille. Antakaa minun ensin jakaa kuva, joka otettiin minusta ystäväni Sarupa Shahin kanssa Stonehengessä 2009.


Tällä toisella vierailullani Stonehengeen olin tietoinen heräämisestä ja aktivoitumisesta Stonehengen energioissa. Edellisellä vierailullani 2008 olin havainnut Stonehengen erityisen hiljaiseksi ja ystävä jonka kanssa olin, pilaili Stonehengen olevan galaktinen bussiasema, jota kukaan ei käytä!

Teidän on ymmärrettävä, että Stonehenge on viljaympyrämaassa ja että aivan sen vastapäisillä pelloilla on ollut merkittäviä viljaympyröitä.


Siis 2008 bussiasema oli kosmisin termein tyhjä eikä kukaan liftannut kyytiin! Sitten 2009 vierailullani Sarupan kanssa panin merkille täydellisen muutoksen. Saatoin tuntea Stonehengen "humisevan", ennen kuin edes nousimme kukkulalle, joka vie alas laaksoon, missä kivet sijaitsevat. Se oli "tulossa linjoille" upealla tavalla ja kosminen bussiasema valmistautui taas ottamaan vastaan kosmisia vierailijoita ja toimimaan planeetan taajuusharmonisointiteknologiana.


Tämän kuukauden kaksi merkittävää taivaallista tapahtumaa, jotka keskittyvät Stonehengeen, tuovat sen täysin harmoniaan uusien aikakoodien kanssa ja tämä aktivoi sen kaikille pyhille paikoille uuden maapallon verkossa, mukaan luettuna Egyptin pyramidit. Se on massiivinen maapallon uudelleenkalibrointi uuden maan kosmista matkaa varten!


Aika-alus Maa sallii meidän yhdistyä korkeimpiin, kauneimpiin ja parantavimpiin energioihinsa! Teitä kutsutaan avaamaan sydämenne ja olemaan osa tätä uudelleenkalibrointia, mikä on henkilökohtainen uudelleenkalibrointi niihin parantaviin ja tukeviin energioihin, joita Ophiucus arkkityyppisesti merkitsee.


Kesäkuun 15. päivä täysikuu nousee Stonehengen ylle täydellisessä kuunpimennyksessä. Kuu on myös vain 3 astetta Galaktisesta keskuksesta, mikä on melkein yhtymä.


Tuolla hetkellä voimakkaat kuu- ja galaktiset valokoodit uudelleenkalibroivat Käärmejumalattaren jumalaiset feminiinienergiat ja Shekina-platinasäde-energiat Stonehengen aikakooditaajuussykleihin. Suuren kosmisen äidin, Ma'atin, energia tuo koko Stonehengen takaisin kosmiseen tasapainoon … ja bussiasema on valmis vastaanottamaan kosmisia matkustajia!


Päivänseisauksessa 21.6. Ophiucusin tähtijärjestelmällä on taas kerran tähtirooli. Tässä on kuva viljaympyrästä Wilton Windmillissä muutama päivä sitten. Se näyttää käärmeeltä!


Astronomologi Donna Provancherin mukaan käärme osoittaa Stonehengen suuntaan ja merkitsee käärmeen ja käärmeen pitäjän liittoa Stonehengessä 21.6. päivänseisauksessa. Käärme edustaa psyykkistä voimaa ja energiaa ja käärmeen pitäjä on se, joka voi pitää näitä energioita ja käyttää niitä ihmiskunnan ja planeetan hyväksi!


Kosmiset suunnittelijat korkeammissa ulottuvuuksissa eivät hukkaa aikaa tässä! Heti kun Stonehenge tulee "linjoille" uusien kosmisten taajuuksien myötä, niille jotka ovat avoimia ja valmiita, annetaan tilaisuus syleillä käärmevoimaenergioita henkilökohtaiseen ja planetaariseen parantamiseen syvillä tasoilla. Kun Ophiucusin sydän nousee Stonehengen ylle 21.6., meidät kaikki kutsutaan avaamaan sydämemme ja tulemaan yhdeksi käärmeen pitäjän kanssa, voimaannuttamaan itsemme syleilemällä oman energiamme voimaa ja käyttämällä sitä syvempään parantumiseen ja aktivoitumiseen.


Ne jotka ovat valmiita tulemaan ajan mestareiksi, epäilemättä juhlivat tätä uudelleenkalibrointia ja ovat valmiita ratsastamaan kosmisen energian aalloilla, jotka tekevät myös valoharmonioiden mestariksi. Sillä ajan mestaruus yhdessä valoharmonioiden mestaruuden kanssa tekee ihmisestä kosmoksen kansalaisen, joka on tietoinen taivaallisen supertietokoneen liikkeistä ja joka osaa ratsastaa tulevan valon aalloilla taidolla ja mieli läsnä, vahvana ja rohkeana.

Eivät indigolapset ole turhaan pelanneet pelejä ja katsoneet televisiosarjoja ajan ja energian hallinnasta! Se on lahja, joka meille kaikille annetaan, kun päästämme irti vanhoista hajottavista aikajanoista ja siirrymme tietoisuuteen siitä, miten monet eri syklit ja taajuudet sopivat yhteen kartoittamaan polkuamme tähtiin ja matkaamme aika-alus Maalla.


Niinpä kannustaisin teitä olemaan osa näitä tulevia energioita 15.6. ja 21.6. osallistumalla rituaaleihin, seremonioihin ja meditointeihin, jotka ankkuroivat nämä uudet valokoodit kosmiseen sydämeemme ja planeetan kosmiseen sydämeen.


Saadaksenne lisätietoa astronomologiasta ja näistä asetelmista kehotan teitä käymään Donna Provancherin nettisivuilla: http://astronomologer.com/


Kuvat osoitteessa starchildglobal.com/newearthjune2011.html

RAKKAUS JA MYÖTÄTUNTOAkaasisia tiedostoja kanavoinut Jen Eramith M.A
Kesäkuu 2011
Vapaasti suomentanut Pirjo LaineMitä myötätunto on ja miten se eroaa rakkaudesta?


Yksinkertaisesti voi sanoa, että myötätunto on rakkautta toiminnassa tai rakkautta konkreettisessa muodossa. Se tekee siitä konkreettista, että ihminen tuntee sen. Se on energiaa, mitä kulkee lävitsenne, ja rakkaus on energia, joka tekee teidät. Rakkaus on energia, joka tekee kaiken. Rakkaus on kaiken luontainen värähtely.


Myötätunto on kuin rakkautta liikkeessä. Se on rakkautta, silloin kun se välitetään ihmisen kautta. Siitä tulee inhimillistä ja siksi kumpikin tuntuu ja sitä voidaan soveltaa ympäröivään maailmaan. Myötätunto ja rakkaus ovat samaa energiaa, mikä ottaa eri muodon. Myötätunnon sanomme olevan luontaisesti inhimillistä ja tämä on tärkeää ymmärtää, koska se auttaa selittämään yhden syyn, miksi ihminen on olemassa.


Rakkaus on jo olemassa universumissa. Itse asiassa rakkaus on paljon helpommin ulottuvilla, silloin kun ette ole ihminen. Silloin kun ette ole ihminen, muistatte, kuka oikeasti olette ja että teidät on tehty rakkaudesta. Siksi tulee mahdottomaksi toimia mistään muusta kuin rakkaudesta, koska olette jatkuvasti tietoinen siitä, että olette rakkautta. Ollessanne ihminen unohdatte tuon rakkauden. Unohdatte todellisen luonteenne.


Rakkauteen pääsemisestä tai rakkauden valitsemisesta tulee radikaali ja voimallinen teko. Jokainen teko joka perustuu rakkauteen, on merkittävintä myötätuntoa. Myötätuntoa tulee, silloin kun valitsette nähdä maailman rakkauden silmin. Myötätunto perustuu valintaanne nähdä jokin tilanne sydämenne rakkaudella. Nähdä kaikki mitä tapahtuu muotona rakkaudesta. Etsiä tilanteesta sitä, mitä voitte rakastaa, ja valita keskittyvänne siihen. Kaikki tämä muodostaa myötätunnon.


Myötätunto on aina valinta. Synnytte puhtaan rakkausenergian kera, mutta teidän on valittava tuo rakkaus saadaksenne myötätuntoa. Myötätunto on siis uskomattoman pyhää, koska se kietoutuu syvästi vapaaseen tahtoonne.

Myötätuntoa ei tapahdu vahingossa, se on aina valinta. Osa ihmisenä olemisen tarkoitusta on selvittää, miten tehdään tuo valinta niin usein ja niin tehokkaasti kuin mahdollista.Miten voimme löytää myötätuntoa jotain sellaista kohtaan, mitä emme rakasta?


Tapa tämän tekemiseen on ymmärtää ensin, että rakkautta on kaikessa, loukkaavimmassakin tilanteessa. Myös ilkeämielisimpään ihmiseen tai ilkeimpään tekoon on upotettuna jonnekin rakkautta, koska rakkaus on kaiken ydinenergiaa.


Silloin kun joku on ilkeämielinen, kun joku tekee jotain loukkaavaa, kyse on aina harhaanjohdetusta ja hämmentyneestä yrityksestä tuntea itsensä paremmaksi tai toisin sanoen, tuntea olevansa rakastettu tai rakastettava.


Silloin kun joku lopulta päätyy tekoon, joka on ilkeä tai loukkaava tai ruma, se johtuu vain siitä, että se on hänen paras yrityksensä siinä, mistä hän tulee ja mitä hän on kokenut aiemmin. Tämä on hänen paras yrityksensä tuntea olonsa paremmaksi ja tuntea taas rakkautta.


Tietysti, kuten useimmat teistä ovat oppineet, ilkeämielisimmät teot näyttävät ehkä antavan välitöntä helpotusta loukatuksi tulemisen tunteeseen, mutta pitkässä juoksussa ne itse asiassa tuovat vähemmän rakkautta tietoisuuteenne. Jokainen teistä opettelee päästämään irti ilkeämielisistä toimista. Opettelette päästämään irti pikkumaisista ajatuksista ja syleilemään jatkuvasti rakkautta - valitsemaan jatkuvasti myötätunnon.


Silloin kun näette jotain, mitä ette rakasta, kun näette jotain rumaa tai loukkaavaa tai muuten inhottavaa, on tärkeä katsoa pinnan alle ja nähdä, miten jokaista osallistujaa motivoi rakkaus, miten jokainen ihminen haluaa syvällä epätoivoisesti tuntea rakkautta. Jos voitte löytää tämän kaiken rumuuden pinnan alta, löydätte kyvyn olla myötätuntoinen sen osalta.


Vaikka ette pystyisikään ymmärtämään tai suhtautumaan tai hyväksymään jonkun loukkaavaa tekoa, voitte aina syleillä myötätunnolla sitä tunnetta, että hän toimii loukkaantuneena. Olettakaa, että jossain matkan varrella tuota ihmistä on loukattu.


Kun todella kamppailette tunteaksenne myötätuntoa jotain kohtaan, voitte käyttää temppua ja kuvitella tuon ihmisen pikkulapseksi. Kuvitelkaa, mikä on ehkä tuonut hänet tähän tilanteeseen.


Jos hän käyttäytyy huonosti, voitte olettaa, että häntä on kohdeltu näin huonosti tai vielä huonommin, luultavasti ollessaan liian nuori puolustaumaan.


Jos voitte alkaa ajatella tätä ja tuntea myötätuntoa tuota hänen kuviteltua lapsiversiotaan kohtaan, se pehmentää teitä. Myötätunnon tunteminen sitä kohtaan, mitä kuvittelette hänen olleen lapsena, on sama asia kuin myötätunnon tunteminen häntä kohtaan nyt. Myötätuntoa on kummallakin tavalla. Tämä on oikopolku tai tapa, mitä monet teistä voivat käyttää päästäkseen sen alle, mihin reagoitte pinnalla.


Toinen uskomattoman tärkeä asia tässä on, että teidän, jokaisen teistä, on jatkettava niiden tapojen parantamista, joilla teitä on loukattu. Usein kamppailunne myötätunnon tuntemisen kanssa johtuu siitä, että pinnalla tapahtuva muistuttaa teitä liikaa jostain, mikä on loukannut teitä menneisyydessä. Se palauttaa teidät mielessänne paikkaan, missä tunnette voimattomuutta ja pienuutta.


Silloin kun reagoitte johonkin ilman myötätuntoa, se johtuu tyypillisesti siitä, että tekin loukkaannutte ja päädytte tuntemaan itsenne huonoksi. On erittäin tärkeää, että omistaudutte jatkuvasti sen merkille panemiseen, missä kohtaa horjutte.


Nimetkää ne elämänne osat, joissa käyttäydytte huonosti, joissa myötätuntonne tuntuu saavuttamattomalta. Sen sijaan, että kuvittelette myötätuntonne olevan saavuttamattomissa toisen ihmisen huonon käyttäytymisen vuoksi, harkitkaa sitä, että se on saavuttamattomissa, koska olette loukkaantuneet niin syvästi, että teidän tarvitsee perääntyä tästä tilanteesta ja palata muistoihinne.


Palatkaa kysymykseen: "Miten loukkaannuin?" "Miten voin tuntea sen?" "Mitä sellaista kannan mukanani, mikä vain odottaa laukaisemista?" Kun ratkaisette nämä asiat, myötätunnosta tulee hyvin helppo asia saavuttaa joka päivä.

 

Miten voimme antaa itsellemme täysin anteeksi ne valinnat, joita olemme tehneet ja jotka ovat vahingoittaneet muita?
Erityisesti vahingoittaneet lapsiamme?


Itselleen anteeksi antaminen on hyvin samanlainen prosessi kuin myötätunnon saavuttaminen. Anteeksianto tapahtuu, silloin kun löydätte sen osan itsestänne, mitä kohtaan teillä on myötätuntoa. Itsellenne anteeksiantamisen työstäminen johtaa teidät usein tarkastelemaan, mikä meni pieleen, ja tunnistamaan, että tuolloin todella teitte parhaanne.

Koska se on oikeasti totta, että aina - silloinkin kun joku tekee suuria virheitä - te kaikki teette parhaanne ottaen huomioon sen, mitä teille on tapahtunut menneisyydessä - ottaen huomioon, miten olette loukkaantuneet aiemmin, ottaen huomioon resurssit tai resurssien puutteen, mitä olette kokeneet elämässänne tähän mennessä.

Teidän on palattava taaksepäin ja ajateltava, että tehdessänne nuo virheet työskentelitte niillä työkaluilla, joita teillä oli. Joitain työkaluja puuttui. Teidän täytyy palata vielä kauemmas lapsuuteenne ja tunnistaa, mitä sellaista saitte tai ette saaneet, mikä johti riittämättömään työkalupakkiin.


Kun pääsette siihen, huomaatte, että teidän täytyy antaa anteeksi myös vanhemmillenne, holhoojillenne, opettajillenne ja kaikille muille ihmisille, jotka satuttivat teitä tai eivät satuttaneet riittävästi lapsuudessanne.

Kun menette sinne, teidän on tunnistettava, että kaikki nuo lapsuutenne aikuiset tekivät parhaansa ottaen huomioon heidän oman loukkaantumisensa.


Palaatte taaksepäin kuin dominovaikutus. Jatkatte taaksepäin menemistä ja havaitsette, että jokaiselle ihmiselle on annettu rajallinen työkalusarja elämäänsä varten ja sitten he tekevät parhaansa ja tekevät virheitä. Perimmiltään anteeksiantaminen itsellenne merkitsee koko tilanteen anteeksiantamista.


Antaaksenne anteeksi itsellenne teidän on annettava anteeksi niille, jotka satuttivat teitä ja jotka satuttivat heitä. Kohtaatte tarpeen antaa anteeksi yhteiskunnalle, joka sorti esi-isiänne, ja esi-isillenne jotka sortivat vanhempianne ja vanhemmillenne jotka sortivat teitä jne. Näin anteeksianto toimii.


Tämä on syy siihen, että sen saavuttaminen voi olla konstikasta - anteeksianto ei tapahdu yhden kerran. Se on olotila. Ette voi antaa anteeksi yhtä tekoanne antamatta anteeksi koko tilannetta, joka siihen johti. Tämä sisältää myös kaikki ne muut virheet, joita olette tehneet.


Anteeksiannosta tulee enemmänkin mielentila kukin luettelo, josta viivaatte yli asioita. Anteeksiannosta tulee valinta nähdä itsenne ja elämänne ja virheenne rakkauden silmin, myötätunnon silmin - nähdä itsenne myötätuntoisesti. Tämä on teidän kaikkien saavutettavissa ja itse asiassa on tulossa aina vain mahdollisempaa teille kaikille elää anteeksiannon ja myötätunnon tilassa.

Mutta se ei tapahdu vahingossa eikä se tapahdu, koska kaikki muut muuttuvat. Se tapahtuu, koska teette tuon valinnan. Sitten seuraavassa hetkessä teette tuon valinnan uudestaan jne., kunnes elätte suurimman osan hetkistänne anteeksiannon tilassa.

THE REVOLUTION HAS BEGUN IN EUROPEThere is an awakening right now..


People from all over the world are trying to stop the corrupted government and elite that want to enslave us.Watch and share this video with as much people as you can.

This is in our hands!


WATCH ALSO:

WELCOME TO THE NEW WORLD ORDER (NWO) - DOCUMENTARY26.6.2011

VELKAKRIISI VIE KOHTI LIITTOVALTIOTA


Lähde: Taloussanomat / Jan Hurri
12.6.2011


Euromaiden hätäluotot eivät ratkaise velkakriisiä, vaan ne ainoastaan viivyttävät totuuden hetkeä. Sen sijaan kriisitoimet vievät euroaluetta kohti liittovaltiota.

Meneillään on suuren luokan muutos – josta Suomessa ei juuri keskustella. Näin täräyttää VM:n entinen huippuvirkamies Peter Nyberg Taloussanomien haastattelussa.


Suomi on velkakriisin kuluessa sitoutunut muiden euromaiden tavoin erittäin mittaviin euromaiden välisiin laina- ja takausvastuisiin, ja lisää velvoitteita voi olla tiedossa nopeimmillaan jo ennen juhannusta.Kreikka voi tarvita jo luvattujen 110 miljardin euron hätäluottojen lisäksi uutta hätärahoitusta jopa 60–80 miljardia euroa selvitäkseen vuoden 2013 loppuun ja tuplaten enemmän päästäkseen edes kaksi vuotta sitä pidemmälle.


Osa rahoitusmarkkinoiden toimijoista pitää todennäköisenä, että myös Irlanti ja Portugali tarvitsevat vielä lisää hätärahaa. Markkinanoteerausten perusteella myös Espanja ja Italia voivat ennen pitkää olla rahoitusavun tarpeessa.


Sekin käy markkinanoteerauksista vaikeuksitta selväksi, että ani harva uskoo tähänastisten hätätoimien ratkaisevan velkakriisiä. Tätä epäilyä eivät ole muuksi muuttaneet edes ennakkotiedot Kreikalle valmisteltavasta lisärahoituksesta.


Markkinoiden epäilevään kantaan yhtyy Suomen kansainvälisesti arvostetuimpiin kuuluva rahoitusmarkkinoiden ja julkisen talouden asiantuntija.


Kymmenien miljardien lainat eivät ratkaise velkakriisiä


– Nämä kymmenien miljardien eurojen hätäluotot ja takaukset eivät sinänsä ole ratkaisseet mitään. Velkakriisiä eivät ratkaise myöskään uudet samanlaiset toimet, vaan ne ainoastaan ostavat aikaa kriisin lopullista ratkaisua lykkäämällä.


Näin täräyttää Taloussanomien haastattelussa suorasukaisista mielipiteistään tunnettu tohtori Peter Nyberg, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston entinen osastopäällikkö.


Viime heinäkuussa VM:stä eläkkeelle jäänyt Nyberg nousi keväällä kansainvälisiin talousotsikoihin laadittuaan Irlannin valtion lukuun laajan analyysin maan pankkikriisin syistä.


Nyberg on aiemmin työskennellyt myös Suomen Pankissa ja Kansainvälisessä valuuttarahastossa IMF:ssä.


Suomen Pankissa ja valtiovarainministeriössä Nyberg seurasi Suomen liittymistä rahaliittoon ja toimintaa rahaliitossa suunnilleen niin läheltä kuin mahdollista ja osallistui tältä osin itsekin europrojektin rakentamiseen. Niinpä hän tuntee perin juuri rahaliiton vahvuudet ja heikkoudet.


Sen sijaan hän ei tunne estoja sen enempää euroa, rahaliittoa kuin velkakriisiäkään koskevia kriittisiä kysymyksiä kohtaan. Päin vastoin, hän rohkaisee suomalaisia nykyistä perusteellisempaan keskusteluun rahaliitosta ja kriisitoimista.Kriisi vie rahaliittoa liittovaltion suuntaan


Nybergin mukaan velkakriisin päiväkohtaisen kuohunnan taustalla on meneillään suuren luokan poliittisia muutoksia, jotka ovat lähes tyystin jääneet keskustelun ulkopuolelle. Tällaisia suuren luokan muutoksia on hänen mukaansa esimerkiksi rahaliiton hivuttaminen kohti liittovaltiota.


– Tähänastiset kriisitoimet eivät ole ratkaisseet kriisiä eivätkä ne ole riittävästi puuttuneet kriisin varsinaisiin syihin. Ongelmia aiheuttavat saatavat ja sijoitukset ovat taseissa yhä alkuperäisillä arvoillaan ja tappiot tunnustamatta.


Nybergin mukaan kriisitoimet ja niihin liittyvät uudet järjestelmät ovat lisänneet rahaliiton integraatiota ja siirtäneet valtaa jäsenvaltioilta EU:n instituutioille.


Hän arvioi poliittisen keskustelun jääneen Suomessa ja muissakin euromaissa liiaksi yksittäisiin käytännön kiistakysymyksiin, kuten vakausvälineiden takauksiin.


Hätäluotot ja takaukset ovat suuria asioita, mutta rahaliiton lipsuminen liittovaltioksi on vielä suurempi. Nybergin mielestä tämän mittaluokan suurista poliittisista linjakysymyksistä olisi syytä keskustella nykyistä avoimemmin ja seikkaperäisemmin.


Itse hän ei ota kantaa liittovaltiokehityksen puolesta tai sitä vastaan, mutta varoittaa päästämästä tämän luokan suuria muutoksia huomaamatta liian pitkälle.


Nyt tapahtuu isoja asioita hiljaisesti


Nyberg ei vihjaile, että velkakriisin vitkastelu tehottomin toimin olisi EU:n tai EKP:n viekas juoni, jonka varjolla rahaliitto olisi salakavalasti tarkoitus hivuttaa liittovaltioksi. Se on hänen mukaansa kuitenkin selvää, että "isoja asioita on hiljaa meneillään".


Tuoreena esimerkkinä kriisin esiin nostamista keskittämisajatuksista Nyberg viittaa EKP:n pääjohtajan Jean-Claude Trichet'n hiljan esittämään aloitteeseen euromaiden yhteisen valtiovarainministeriön perustamiseksi.


Samaa keskittämisen pyrkimystä on hänen mielestään aika ajoin esiin nousevassa ajatuksessa, jonka mukaan euromaiden varainhankintaa pitäisi keskittää yhteisten eurobond-velkakirjojen liikkeeseenlaskuin.


Näitäkään ajatuksia Nyberg ei itse sen enempää vastusta tai kannata – ei ainakaan haastattelussa. Sen sijaan hän haluaisi, että tällaisten ehdotusten merkityksestä Suomelle käytäisiin avointa ja ennakkoluulotonta keskustelua.


Keskustelu on tarpeen, sillä hänen mukaansa talouspoliittisen päätösvallan siirtyminen jäsenmaista "Brysseliin" voi olla monin tavoin ongelmallista – ja voi osaltaan jopa vaikeuttaa yksittäisen jäsenmaan talouspolitiikan hoitamista.


Vastarinta kasvaa kautta euromaiden


Nybergin mielestä ei ole kovinkaan suuri yllätys, että euro- ja EU-kriittisyys lisääntyy parhaillaan yhtä hyvin Kreikassa ja muissa kriisimaissa kuin Saksan ja Suomen kaltaisissa maksajamaissakin.


– Kriisin aikana on syntynyt kuva, että EU:sta tulee ikäviä ja pakottavia päätöksiä. Kriisimaissa vastustetaan EU:n virkamiesten ja muiden jäsenmaiden poliitikkojen määräämiä säästötoimia ja maksajamaissa vastustetaan tukitoimien kustannuksia, Nyberg kuvaa kritiikin taustoja.


Poliittinen vastarinta niin kriisimaissa kuin maksajamaissakin voi Nybergin mukaan osoittautua kriisin ratkaisemiselle pahimmassa tapauksessa jopa ylivoimaiseksi esteeksi.


Kriisin päättyminen nykyisenlaisin toimin onnistuu hänen mielestään vain kahdella ehdolla:


– Tarvitaan äänestäjäkunnan poliittinen hyväksyntä niin kriisimaissa kuin maksajamaissa. Kansan on hyväksyttävä kriisimaissa talouskuurit ja maksajamaissa tukitoimien kustannukset. Muuten tämä ei onnistu.


Ripeä talouskasvu on Nybergin mukaan toinen edellytys kriisin päättymiselle hätärahoituksen ja vyönkiristysten keinoin. Vain kasvun avulla työllisyys ja julkisen talouden tasapaino toipuvat vyönkiristyksistä.


Ehdot ovat niin kovia, että Nyberg epäilee kriisitoimien onnistumista.


Liian suuri velka ei katoa lisävelalla


Ellei nykyisten kriisitoimien kannatus äkisti kasva kautta euromaiden ja lisäksi talous ampaise äkisti ripeään kasvuun, jää Nybergin mukaan velkakriisin ratkaisemiseen vain yksi keino.


– Ei siinä auta muu kuin kirjata tappioiksi ne velat, joita ylivelkaiset valtiot ja pankit eivät pysty maksamaan. Elleivät nämä saa markkinoilta rahoitusta, tuskin niiden velanmaksukyky silloin uusilla tukiluotoillakaan palautuu.


Nyberg korostaa, ettei hänen huomionsa suinkaan ole esimerkiksi Kreikan velkasaneerausta koskeva ennusta tai ehdotus, vaan ainoastaan yleisluontoinen tosiseikan toteamus.


– Jos velkaa on enemmän kuin velanmaksukykyä, jää ainakin osa velasta maksamatta. Ei liian suuri velka muutu pienemmäksi velkamäärää kasvattamalla, vaan pienentämällä. Ellei tämä suju maksamalla, tarvitaan muita keinoja.


Kussakin kriisimaassa on Nybergin mukaan omat erityisongelmansa, mutta silti kaikkien kriisissä on pohjimmiltaan kyse samasta asiasta: liian suuresta velkamäärästä.


Osittain liiallista velkaantumista on hänen mukaansa ruokkinut EKP.


EKP ja Basel määrittelivät eurovaltiot riskittömiksi


EKP on euroajan alusta asti määritellyt eurovaltioiden velkakirjat samanarvoisiksi, kun se on arvioinut niiden vakuuskelpoisuutta rahoitusoperaatioissaan.


Liikepankit ovat saaneet EKP:ltä ja euromaiden kansallisilta keskuspankeilta keskuspankkirahoitusta samoin ehdoin, ovatpa ne tarjonneet lainojensa vakuudeksi Saksan, Suomen tai Kreikan obligaatioita.


Nybergin mukaan EKP:n vakuuskäytäntö saattoi olla merkittävä tekijä, joka johti näennäiseen riskierojen poistumiseen ja korkoerojen kapenemiseen.


Samaa vaikutusta oli niin sanotun Baselin pankkivalvontakomitean määritelmällä, jonka mukaan kaikkien eurovaltioiden velkakirjat ovat pankeille riskitön sijoituskohde.


Euromaiden keskuspankeilla on erittäin runsas edustus ja ratkaiseva vaikutusvalta Baselin komiteassa, joten tavallaan senkin linjaukset ovat pitkälti EKP:n "ansiota".


Suomi kiinnitti euroajan alkuaikoina vuonna 2003 huomiota EKP:n vakuuskäytännön ongelmiin – mutta muutosehdotukset kaikuivat kuuroille korville.Suomen aloite oli huonoa käytöstä


Nyberg muistaa hyvin Suomen yrityksen herättää keskustelua EKP:n vakuuskäytännön riskeistä. Yhtä hyvin hän muistaa, että Suomen ehdotukset eivät herättäneet EU:ssa tai EKP:ssä lainkaan ihastusta.


– Suomen epävirallinen aloite oli, että EKP:n vakuuskäytäntö heijastelisi paremmin euromaiden välisiä luottokelpoisuuden eroavuuksia. Aloite ei saavuttanut minkäänlaista suosiota, vaan ennemmin se tulkittiin huonoksi käyttäytymiseksi, Nyberg muistelee.


Hänen mukaansa aiheeseen ei sen koomin palattu, vaan Suomen aloite "vaiettiin kuoliaaksi painostavan hiljaisuuden vallitessa".


EKP:tä on arvosteltu kriisimaiden voimakkaasta velkaantumisesta myös liian pitkään liian matalana pysyneen korkotason takia. Tämän tulkinnan mukaan liian halpaa velkarahaa tulvi euroalueen pieniin reunamaihin suuria maita nopeampien kasvuodotusten perässä.


Kokonaan Nyberg ei sälyttäisi kriisimaiden ylivelkaantumista EKP:n syyksi, vaikka eräille maille liian alhainen korkotaso osaltaan myötävaikutti velkaantumiseen.


– Ei EKP sentään pakottanut ketään Kreikassa tai Irlannissa ottamaan liian paljon velkaa. Kyllä sen virheen tekivät nämä kriisivaltiot ja niiden kansalaiset aivan itse.EU heikentää kasvunäkymiä


Jos EKP osaltaan osallistui velkakriisin synnyttämiseen, on EU nyt vaarassa osaltaan vaikeuttaa kriisin ratkomista. Tämä riski liittyy talouden kasvunäkymiin, joita EU:n vaatimat talouskuurit saattavat osaltaan heikentää.


Nyberg pitää jokseenkin varmana, että kriisimailta vaadittavat vyönkiristykset ainakin aluksi heikentävät niiden kasvumahdollisuuksia eivät suinkaan kohenna niitä.


– On selvää, että julkisen talouden leikkaukset ja veronkorotusten kaltaiset vyönkiristykset heikentävät talouskasvun edellytyksiä. Tätä korostaa se, että nyt samaan aikaan vyönkiristyksiä toteuttavat kriisimaiden lisäksi useimmat muutkin EU-maat.


Taloushuolia kasvattaa Nybergin mukaan sekin, että Yhdysvaltain toipuminen näyttää hidastuneen.


– Kulutusvetoinen toipuminen voi jäädä perin heikoksi, jos Yhdysvaltain, Euroopan ja Japanin kotitaloudet keskittyvät säästämiseen ja vanhojen velkojensa maksamiseen, Nyberg pohtii.


Näin voi hänen mukaansa helposti käydä monivuotisen velkasyklin päätteeksi. Uusi velkavetoinen kulutuskysyntä ei välttämättä lähde kasvuun, vaikka korot pysyisivät pitkään poikkeuksellisen matalina.Kreikka tuskin jättää euroa – ellei ole pakko


Vaikka velkakriisissä on suuria ratkaisemattomia haasteita ja talousnäkymät vaisuja, uskoo Nyberg kriisin lopulta ratkeavan ilman kohtalokkaita onnettomuuksia. Ilman tappioiden tunnustamista kriisi tuskin päättyy, mutta hän uskoo euron ja euromaiden kestävän tappiot.


– En ole hirveän vakuuttunut puheenvuoroista, jotka povaavat euron hajoamista tai esimerkiksi jonkin kriisimaan eroamista, Nyberg sanoo.


Hänen mukaansa kriittisimmät puheenvuorot ja keskustelualoitteet ovat yleensä peräisin euroalueen ulkopuolelta, kuten Britanniasta tai Yhdysvalloista.


– Euron hajoamista ennustavilla keskustelijoilla on usein täysjärkisiä puheenvuoroja pätevine perusteluineen, mutta he näyttävät usein painottavan etupäässä taloudellisia seikkoja. Ehkä he eivät huomaa, kuinka suuri merkitys politiikalla on.


Nyberg itse arvelee euroon sitoutuneen niin mittava määrä "poliittista pääomaa", etteivät euroalueen poliitikot hevin luovuta hankettaan kesken kaiken.


– Kreikka on kieltämättä erikoisen vaikea tapaus, mutta tuskin sekään lähtee – ellei ole äärimmäinen pakko,Nyberg pohtii.


LUE MYÖS: